ნეომიცინი - Neomicin
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
ტიროთრიცინი პროვიტა