ფენილეფრინი - Phenylephrine
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
ვიბროცილი
პაიდოტერინი დეკონგესტანტი
ტაიქოლდი
მეზატონი
მიდოპტიკი
რელიფი
ჰემოროლი
ანტიფლუ
გრიპ ჰოთი
ეფექტი ფლუ
ეფექტი ჩაი
ნოლგრიპი
ნორმო ფლუ
რინზა
ტერაფლუ ექსტრა
ნელადექსი-NS
პოლიდექსა ფენილეფრინით
ფელოფრინი
ნორმოგრიპი
ფლუქოლდ-N
ნოლგრიპი ჯუნიორი
ტაილოლფენ ჰოთი
ოქროს ვარსკვლავი ჟოლო
აჯიქოლდი
ქოლდრინი
ოქროს ვარსკვლავი ლიმონი
ქოლდრექსი
ტერაფლუ მაქსტაბი
რინოცილი
ტერაფლუ ფორტე