გლიცერინი - Glycerine
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
ბეიბიქალმი