ფერსინოლი - FERSINOL
ფერსინოლი - FERSINOL

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტიანემიური პრეპარატები, რკინის პარენტერული პრეპარატები

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

აქტიური ინგრედიენტები:

ანოტაციები
დააჭირეთ აფთიაქის სახელს ანოტაციის სანახავად

საერთაშორისო დასახელება - IRON (III) - HYDROXIDE DEXTRAN COMPLEX
დექსტრანის კომპლექსური ნაერთი რკინის (III) ჰიდროქსიდთან

შემადგენლობა:
თითოეული ამპულა (2 მლ) შეიცავს 100 მგ რკინას, დექსტრანთან რკინის (III) ჰიდროქსიდის კომპლექსური ნაერთის სახით.
დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და ქლორწყალბადის მჟავა (pH-ის რეგულირებისთვის), საინექციო წყალი.

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
ანემიის საწინააღმდეგო საშუალებები. საშუალებები რკინის საფუძველზე, პარენტერალური საშუალებები რკინის საფუძველზე.
გამოყენების ჩვენებები:
ყველა ფორმის რკინადეფიციტური მდგომარეობების მკურნალობა, თუ რკინის პერორალური პრეპარატები არაეფექტურია და (ან) ვერ აიტანება პაციენტების მიერ.

უკუჩვენებები
• ჰიპერმგრძნობელობა მოქმედი ნივთიერების, მოცემული პრეპარატის ან მისი ნებისმიერი დამხმარე ნივთიერების მიმართ;
• ანემია, რომელიც არ არის დაკავშირებული რკინის დეფიციტთან;
• რკინით გადატვირთვა ან რკინის უტილიზაციის დარღვევები.

გამოყენების წესი და დოზები:
მოცემული პრეპარატის შეყვანის დროს და მას შემდეგ საჭიროა საგულდაგულოდ დაკვირვება ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების ნიშნებსა და სიმპტომებზე.
მოცემული პრეპარატი უნდა შეყვანილ იქნეს მხოლოდ ისეთი პერსონალის არსებობისას, რომელსაც გააჩნია ანაფილაქსური რეაქციების გამოვლენისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევისთვის საჭირო ცოდნა, ისეთ პირობებში, სადაც არსებობს სარეანიმაციო ღონისძიებების განხორციელების საშუალება. გვერდითი რეაქციები უნდა შეფასებულ იქნეს პრეპარატის თითოეული შეყვანის შემდეგ სულ მცირე 30 წუთის განმავლობაში მაინც.
მოცემული პრეპარატი შეიძლება შეყვანილ იქნეს მხოლოდ კუნთში. იგი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტრავენური შეყვანისთვის არც ინექციების, არც ინფუზიების სახით.
მაქსიმალური სადღეღამისო დოზები:
ბავშვები: 0,14 მლ ფერუმ ლეკი/სხეულის მასის კგ/დღეში (7 მგ რკინა კგ/დღეში). მოზრდილები: 4 მლ (2 ამპულა).
მითითებები გამოყენების/მოპყრობისა და შეყვანის შესახებ
ამპულების არასწორმა შენახვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ნალექის წარმოქმნა. გამოყენების წინ საჭიროა ამპულის ყურადღებით დათვალიერება. შეიძლება მხოლოდ იმ ამპულების გამოყენება, რომლებიც შეიცავენ ერთგვაროვან ხსნარს ნალექის გარეშე.
თუ ამპულებში გაჩნდა ნალექი ან ამოიწურა შენახვის ვადა, აუცილებელია მათი განადგურება.
გახსნილი ამპულა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გამოყენებული.
ორსულობა და ლაქტაცია:
ადექვატური და კარგად კონტროლირებადი კვლევები რკინის ამ პარენტერალური პრეპარატის ორსულ ქალებში გამოყენებასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინეს რეპროდუქციული ტოქსიკურობა.
მაშასადამე, ორსულობის დროს მის გამოყენებამდე საჭიროა რისკისა და სარგებლიანობის თანაფარდობის საგულდაგულოდ შეფასება. ამ პრეპარატის გამოყენება ორსულობის დროს შეიძლება მხოლოდ უპირობო აუცილებლობის შემთხვევაში.
რკინადეფიციტური ანემია, რომელსაც ადგილი აქვს ორსულობის პირველ ტრიმესტრში, უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება განკურნებულ იქნეს შინაგანად მისაღები რკინის პრეპარატების დახმარებით. ამ პრეპარატით მკურნალობა უნდა შემოიფარგლოს ორსულობის მეორე და მესამე ტრიმესტრებით, თუ მისი გამოყენების სარგებლიანობა აღემატება პოტენციურ რისკს როგორც დედისთვის, ასევე ნაყოფისთვის.
უცნობია, აღწევს თუ არა პრეპარატი დედის რძეში, ამიტომ მისი გამოყენება ძუძუთი კვების დროს არ არის სასურველი.
ზეგავლენა სატრანსპორტო საშუალებებით მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე
ზეგავლენა ნაკლებად სავარაუდოა. თუ მოცემული პრეპარატის გამოყენების შემდეგ ჩნდება ისეთი სიმპტომები, როგორებიცაა თავბრუსხვევა, გონების არევ-დარევა ან გულის წასვლის წინა მდგომარეობა, პაციენტმა არ უნდა მართოს სატრანსპორტო საშუალებები ან იმუშაოს მექანიზმებთან მათ სრულ გაქრობამდე.

საერთაშორისო დასახელება - IRON (III) - HYDROXIDE DEXTRAN COMPLEX
დექსტრანის კომპლექსური ნაერთი რკინის (III) ჰიდროქსიდთან

შემადგენლობა:
თითოეული ამპულა (2 მლ) შეიცავს 100 მგ რკინას, დექსტრანთან რკინის (III) ჰიდროქსიდის კომპლექსური ნაერთის სახით.
დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და ქლორწყალბადის მჟავა (pH-ის რეგულირებისთვის), საინექციო წყალი.

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
ანემიის საწინააღმდეგო საშუალებები. საშუალებები რკინის საფუძველზე, პარენტერალური საშუალებები რკინის საფუძველზე.
გამოყენების ჩვენებები:
ყველა ფორმის რკინადეფიციტური მდგომარეობების მკურნალობა, თუ რკინის პერორალური პრეპარატები არაეფექტურია და (ან) ვერ აიტანება პაციენტების მიერ.

უკუჩვენებები
• ჰიპერმგრძნობელობა მოქმედი ნივთიერების, მოცემული პრეპარატის ან მისი ნებისმიერი დამხმარე ნივთიერების მიმართ;
• ანემია, რომელიც არ არის დაკავშირებული რკინის დეფიციტთან;
• რკინით გადატვირთვა ან რკინის უტილიზაციის დარღვევები.

გამოყენების წესი და დოზები:
მოცემული პრეპარატის შეყვანის დროს და მას შემდეგ საჭიროა საგულდაგულოდ დაკვირვება ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების ნიშნებსა და სიმპტომებზე.
მოცემული პრეპარატი უნდა შეყვანილ იქნეს მხოლოდ ისეთი პერსონალის არსებობისას, რომელსაც გააჩნია ანაფილაქსური რეაქციების გამოვლენისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევისთვის საჭირო ცოდნა, ისეთ პირობებში, სადაც არსებობს სარეანიმაციო ღონისძიებების განხორციელების საშუალება. გვერდითი რეაქციები უნდა შეფასებულ იქნეს პრეპარატის თითოეული შეყვანის შემდეგ სულ მცირე 30 წუთის განმავლობაში მაინც.
მოცემული პრეპარატი შეიძლება შეყვანილ იქნეს მხოლოდ კუნთში. იგი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტრავენური შეყვანისთვის არც ინექციების, არც ინფუზიების სახით.
მაქსიმალური სადღეღამისო დოზები:
ბავშვები: 0,14 მლ ფერუმ ლეკი/სხეულის მასის კგ/დღეში (7 მგ რკინა კგ/დღეში). მოზრდილები: 4 მლ (2 ამპულა).
მითითებები გამოყენების/მოპყრობისა და შეყვანის შესახებ
ამპულების არასწორმა შენახვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ნალექის წარმოქმნა. გამოყენების წინ საჭიროა ამპულის ყურადღებით დათვალიერება. შეიძლება მხოლოდ იმ ამპულების გამოყენება, რომლებიც შეიცავენ ერთგვაროვან ხსნარს ნალექის გარეშე.
თუ ამპულებში გაჩნდა ნალექი ან ამოიწურა შენახვის ვადა, აუცილებელია მათი განადგურება.
გახსნილი ამპულა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გამოყენებული.
ორსულობა და ლაქტაცია:
ადექვატური და კარგად კონტროლირებადი კვლევები რკინის ამ პარენტერალური პრეპარატის ორსულ ქალებში გამოყენებასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინეს რეპროდუქციული ტოქსიკურობა.
მაშასადამე, ორსულობის დროს მის გამოყენებამდე საჭიროა რისკისა და სარგებლიანობის თანაფარდობის საგულდაგულოდ შეფასება. ამ პრეპარატის გამოყენება ორსულობის დროს შეიძლება მხოლოდ უპირობო აუცილებლობის შემთხვევაში.
რკინადეფიციტური ანემია, რომელსაც ადგილი აქვს ორსულობის პირველ ტრიმესტრში, უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება განკურნებულ იქნეს შინაგანად მისაღები რკინის პრეპარატების დახმარებით. ამ პრეპარატით მკურნალობა უნდა შემოიფარგლოს ორსულობის მეორე და მესამე ტრიმესტრებით, თუ მისი გამოყენების სარგებლიანობა აღემატება პოტენციურ რისკს როგორც დედისთვის, ასევე ნაყოფისთვის.
უცნობია, აღწევს თუ არა პრეპარატი დედის რძეში, ამიტომ მისი გამოყენება ძუძუთი კვების დროს არ არის სასურველი.
ზეგავლენა სატრანსპორტო საშუალებებით მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე
ზეგავლენა ნაკლებად სავარაუდოა. თუ მოცემული პრეპარატის გამოყენების შემდეგ ჩნდება ისეთი სიმპტომები, როგორებიცაა თავბრუსხვევა, გონების არევ-დარევა ან გულის წასვლის წინა მდგომარეობა, პაციენტმა არ უნდა მართოს სატრანსპორტო საშუალებები ან იმუშაოს მექანიზმებთან მათ სრულ გაქრობამდე.

წამლის ფორმა

საინექციო ხსნარი

აღწერილობა: ხსნარი მუქი წითელიდან ყავისფრამდე.

შემადგენლობა

პრეპარატის 1 ამპულა შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: რკინის (III) ჰიდროქსიდის პოლიმალტოზური კომპლექსი, 100 მგ ელემენტარულ რკინაზე გადაანგარიშებით.

დამხმარე ნივთიერება: საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიანემიური საშუალებები. რკინის პრეპარატები პარენტერალური გამოყენებისათვის.

ფარმაკოლოგიური თვისებები

პრეპარატი ფერსინოლი წარმოადგენს წყალხსნარს, თითქმის იზოტონურს, კუნთში ინექციებისათვის.

კუნთში შეყვანისას რკინის (III) ჰიდროქსიდის პოლიმალტოზური კომპლექსი გახლეჩის (რეაქტიული აბსორბცია) გარეშე გადაიტანება ლიმფური სისტემის მეშვეობით რეგიონალურ ლიმფურ კვანძებში. შემდეგ პრეპარატი ხვდება სისხლში და მაქსიმალურ კონცენტრაციას აღწევს დაახლოებით 24 საათის განმავლობაში. მოცირკულირე რკინის (III) ჰიდროქსიდის პოლიმალტოზური კომპლექსი შთაინთქმება რეტიკულოენდოთელური სისტემის უჯრედების მიერ, რომლებიც ახდენენ მის ნელ იონიზაციას Fe3+ და პოლიმალტოზამდე. Fe3+ ძირითადი რაოდენობა უკავშირდება ტრანსფერინს და გადადის ძვლის ტვინში, სადაც ხდება მისი ჰემოგლობინში ჩართვა; დანარჩენი ნაწილი დეპონირდება ჰემოსიდერინისა და ფერიტინის ფორმით, ან ჩაერთვება მიოგლობინში ან ჰემის შემცველ ფერმენტებში. მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობის რკინა გამოიყოფა. ორგანიზმში რკინის შენახვამ და ჭარბი რკინის გამოდევნის მექანიზმის არარსებობამ, შეიძლება გამოიწვიოს რკინით ზედმეტად გაჯერება მისი გადაჭარბებულად შეყვანისას. პოლიმალტოზა ან მეტაბოლიზდება, ან გამოიყოფა.

გამოყენების ჩვენებები

ფერსინოლი გამოიყენება რკინადეფიციტური ანემიის სამკურნალოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • როცა რკინის შემცველი პრეპარატების პერორალური მიღება უკუნაჩვენებია;
 • ნაწლავებში რკინის შეწოვის დარღვევებისას;
 • თერაპიის რეჟიმის დაცვის შეუძლებლობის ან საკვების მდგრადი აუტანლობის დროს.

გამოყენების წესი და დოზირება

პრეპარატი განკუთვნილია მხოლოდ ღრმა ინტრამუსკულარული შეყვანისთვის. პრეპარატი არ არის განკუთვნილი ინტრავენური შეყვანისთვის.

შეყვანის ტექნიკა

შეყვანის ტექნიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აკრძალულია პრეპარატის ფერსინოლი საინექციო ხსნარი შეყვანა მხარში ან უბნებში კანის დაზიანებული საფარით. პრეპარატის არასწორად შეყვანის შედეგად შეიძლება განვითარდეს ტკივილის შეგრძნება და კანის შეფერადება ინექციის ადგილზე.

დოზირების ცხრილი

დოზირების ცხრილი პრეპარატის ფერსინოლი საინექციო ხსნარი საჭირო ჯამური რაოდენობის დასადგენად მილილიტრებში.

სხეულის მასა კგ. | Hb 60 გ/ლ | Hb 75გ/ლ | Hb 90გ/ლ | Hb 105გ/ლ
---|---|---|---|---
| | მლ | ამპულები | მლ | ამპულები | მლ | ამპულები | მლ | ამპულები
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
30 | | 19 | 9,5 | 17 | 8,5 | 15 | 7,5 | 13 | 6,5
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
35 | | 25 | 12,5 | 23 | 11,5 | 20 | 10 | 18 | 9
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
40 | | 27 | 13,5 | 24 | 12 | 22 | 11 | 19 | 19,5
45 | | 30 | 15 | 26 | 13 | 23 | 11,5 | 20 | 10
50 | | 32 | 16 | 28 | 14 | 24 | 12 | 21 | 10,5
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
55 | | 34 | 17 | 30 | 15 | 26 | 13 | 22 | 11
60 | | 36 | 18 | 32 | 16 | 27 | 13,5 | 23 | 11,5
65 | | 38 | 19 | 33 | 16,5 | 29 | 14,5 | 24 | 12
70 | | 40 | 20 | 35 | 17,5 | 30 | 15 | 25 | 12,5
75 | | 42 | 21 | 37 | 18,5 | 32 | 16 | 26 | 13
80 | | 45 | 22,5 | 39 | 19,5 | 33 | 16,5 | 27 | 13,5
85 | | 47 | 23,5 | 41 | 20,5 | 34 | 17 | 28 | 14
90 | | 49 | 24,5 | 43 | 21,5 | 36 | 18 | 29 | 14,5

ფასები
ფასები ახლდება კვირაში ერთხელ
სურათი მონაცემები აფთიაქი ფასი
ფერსინოლი 100მგ/2მლ ი.მ #5ა
 • სახელი: ფერსინოლი 100მგ/2მლ ი.მ #5ა
 • მწარმოებელი: IDOL ILAC DOLUM SAN. VE TIC. A.S. (თურქეთი)
 • შეფუთვა: 100მგ/2მლ 2მლ ი.მ. ღრმად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №5 (1X5)
Aversi 45.06 ლ
ფერსინოლი ხსნარი საინექციო 100მგ/2მლ ამპულა #5
 • სახელი: ფერსინოლი ხსნარი საინექციო 100მგ/2მლ ამპულა #5
 • მწარმოებელი: IDOL ILAC DOLUM SAN. VE TIC. A.S. (თურქეთი)
 • შეფუთვა: 100მგ/2მლ 2მლ ი.მ. ღრმად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №5 (1X5)
Pharmadepot 59.03 ლ
ფერსინოლი ხსნარი საინექციო 100მგ/2მლ ამპულა #5
 • სახელი: ფერსინოლი ხსნარი საინექციო 100მგ/2მლ ამპულა #5
 • მწარმოებელი: IDOL ILAC DOLUM SAN. VE TIC. A.S. (თურქეთი)
 • შეფუთვა: 100მგ/2მლ 2მლ ი.მ. ღრმად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №5 (1X5)
GPC 59.15 ლ
ფერსინოლი ი/მ 2მლ 5 ამპულა
 • სახელი: ფერსინოლი ი/მ 2მლ 5 ამპულა
 • მწარმოებელი: IDOL ILAC DOLUM SAN. VE TIC. A.S. (თურქეთი)
 • შეფუთვა: 100მგ/2მლ 2მლ ი.მ. ღრმად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №5 (1X5)
PSP 45.27 ლ
მსგავსი წამლები

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით არ მოიძებნა