ცისატრაკურიუმი - Cisatracurium
ცისატრაკურიუმი - Cisatracurium

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: მიორელაქსანტები, პერიფერიული მოქმედების მიორელაქსანტები

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, აკრძალულია საცალო რეალიზაცია, გაიცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის/ლიცენზიის მქონე დაწესებულებებზე

აქტიური ინგრედიენტები:

მსგავსი წამლები

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით