მისომიფე-ფემი კომბო - MISOMIFE-FEM COMBO
მისომიფე-ფემი კომბო - MISOMIFE-FEM COMBO

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სასქესო ჰორმონები და გენიტალური სისტემის მოდულატორები, პროგესტერონის რეცეპტორების მოდულატორები

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით, გამოიყენება სამედიცინო დაწესებულებებში

აქტიური ინგრედიენტები:

ანოტაციები
დააჭირეთ აფთიაქის სახელს ანოტაციის სანახავად

მისომიფე-ფემი® კომბო

მიფეპრისტონი, მიზოპროსტოლი

შემადგენლობა:

თითოეული კომბინირებული პაკეტი შეიცავს:

1 მიფეპრისტონის ტაბლეტი (A)

4 მიზოპროსტოლის ტაბლეტი (B)
(A) მიფეპრისტონის ტაბლეტი 200 მგ

მიფეპრისტონის შემოუგარსავი ტაბლეტი 200 მგ

მიფეპრისტონი.................................................200 მგ

დამხმარე ნივთიერებები ...............................q.s. (საკმარისი რაოდენობით)
(B) მიზოპროსტოლის ტაბლეტი 200 მკგ

ყოველი შემოუგარსავი ტაბლეტი შეიცავს:

მიზოპროსტოლი ............................................200 მკგ

დამხმარე ნივთიერებები ..............................q.s. (საკმარისი რაოდენობით)
სამკურნალო საშუალების აღწერა:

მისომიფე-ფემი® კომბო შეიცავს 1 ტაბლეტ მიფეპრისტონს 200 მგ პერორალური გამოყენებისთვის და 4 ტაბლეტ მიზოპროსტოლს 200 მკგ პერორალური გამოყენებისთვის 9 კვირამდე ორსულობის მედიკამენტოზური შეწყვეტისთვის. მიფეპრისტონი არის სინთეზური სტეროიდი ანტიპროგესტაციური მოქმედებით, განკუთვნილია მხოლოდ პერორალური გამოყენებისთვის. მიფეპრისტონი არის 19-ნორ ქიმიურად ჩანაცვლებული სტეროიდული ნაერთი, აღნიშნული როგორც 11β-[p-(დიმეთილამინო)ფენილ]-17α-(1-პროპინილ)ესტრა-4,9-დიენ-11β-ოფ-3-ონ. მისი ემპირიული ფორმულა არის C29H35NO2, ხოლო მისი მოლეკულური წონაა 429.604 გ/მოლი. სტრუქტურული ფორმულა ნაჩვენებია ქვემოთ.

მიზოპროსტოლი - (7-{(1R, 2R, 3R)-3-ჰიდროქსი-2-[(1E,4R)-4-ჰიდროქსი-4-მეთილოქტ-1-ენ-1ილ]-5-ოქსიციკლოპენტილ} ჰეპტანოატი A, მოლეკულური წონა 382.534 გ/მოლი; მოლეკულური ფორმულა C22H38O5, ხოლო სტრუქტურული ფორმულა შემდეგია:

მიფეპრისტონის ტაბლეტები არის ორმხრივამოზნექილი, მრგვალი, ღია ყვითელი ფერის, ერთ მხარეს გრავირებულია "J09", ხოლო მეორეზე გლუვია. მიზოპროსტოლის ტაბლეტები არის ბრტყელი, დამრეცი კიდეებით, მრგვალი, თეთრი ან მოთეთრო, ერთ მხარეს აქვს "J" ზემოთ და "08"გამოყოფი ხაზის ქვემოთ, მეორე მხარეს გლუვია.

კლინიკური ფარმაკოლოგია:

ფარმაკოდინამიკა

მიფეპრისტონი

მიფეპრისტონი ავლენს ანტიპროგესტაციურ მოქმედებას პროგესტერონის რეცეპტორებთან კონკურენტული ურთიერთქმედებით. ცხოველთა რამდენიმე სახეობაში სხვადასხვა პერორალური დოზებით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ნაერთი აინჰიბირებს ენდოგენური ან ეგზოგენური პროგესტერონის აქტივობას და ამით იწვევს ორსულობის შეწყვეტას. ქალებში 1 მგ/კგ-ის ან მეტი დოზების გამოყენებისას, მიფეპრისტონი წინააღმდეგობას უწევს პროგესტერონის ენდომეტრიულ და მიომეტრიულ ეფექტებს. ორსულობის დროს ნაერთი ახდენს მიომეტრიუმის სენსიბილიზაციას პროსტაგლანდინების შეკუმშვის გამომწვევი მოქმედების მიმართ. ასევე, მიფეპრისტონი აჩვენებს მსუბუქ ანტიანდროგენურ და ანტიგლიკოკორტიკოიდულ მოქმედებას.

მიზოპროსტოლი

მიზოპროსტოლი მიეკუთვნება ჰორმონების ჯგუფს, რომელსაც ეწოდება პროსტაგლანდინები და შეუძლიათ გამოიწვიონ საშვილოსნოს შეკუმშვა და საშვილოსნოს ყელის გახსნა (მომწიფება). მიუხედავად იმისა, რომ პროსტაგლანდინები ძალიან ეფექტურია, მათი ეფექტურობა დამოკიდებულია საშვილოსნოში პროსტაგლანდინების რეცეპტორების რაოდენობაზე და ეს დამოკიდებულია იმაზე, არის თუ არა ქალი ორსულად და ორსულობის რომელ ეტაპზე იმყოფება.

ორსულობის ბოლოს ბევრი რეცეპტორია და მიზოპროსტოლის მცირე დოზაც კი იწვევს ძლიერ შეკუმშვას. დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ქალებს, რომელთაც ჰყავთ ცოცხალი ნაყოფი (რადგან ის შეიძლება იყოს ჰიპერსტიმულირებული).

პრეპარატი არ გამოიყენება ქალებში, რომლებსაც გაკეთებული აქვთ საკეისრო კვეთა, რადგან პრეპარატის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს საშვილოსნოს თიაქარი. ზოგჯერ საშვილოსნოს თიაქარი საკეისრო კვეთის გარეშეც აღინიშნა საშვილოსნოში. ორსულობის დასაწყისში აღინიშნება ცოტა მიმღები და შესაძლებელია საჭირო გახდეს მიზოპროსტოლის მაღალი დოზების განმეორებით მიღება, რათა ჰქონდეს ეფექტი. ორსულობის პირველ ტრიმესტრში პრობლემები არ დაფიქსირებულა ქალებთან, რომლებსაც მანამდე გაკეთებული ჰქონდათ საკეისრო კვეთა.

ფარმაკოკინეტიკა:

ფარმაკოდინამიკა

მიფეპრისტონი

შეწოვა

600 მგ ერთჯერადი დოზის პერორალური მიღების შემდეგ მიფეპრისტონი სწრაფად შეიწოვება. პიკური პლაზმური კონცენტრაცია 1.98 მგ/ლ მიიღწევა მიღებიდან დაახლოებით 90 წუთის შემდეგ, ხოლო 20 მგ პერორალური დოზის აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა შეადგენს 69%-ს. მიფეპრისტონის თითქმის 98% უკავშირდება პლაზმის ცილებს, ალბუმინს და მჟავა გლიკოპროტეინ 1-ს. ამ უკანასკნელ ცილასთან შეკავშირება გაჯერებულია. თავდაპირველად, მიფეპრისტონის გამოყოფა ხდება ნელი (50% გამოიყოფა 12-დან 72 საათამდე), ხოლო შემდეგ ხდება უფრო სწრაფი, ტერმინალური ნახევარგამოყოფის პერიოდით 18 საათი. N-დემეთილაცია და 17-პროპინილის ჯაჭვის ტერმინალური ჰიდროქსილაცია არის მიფეპრისტონის პირველადი მეტაბოლიზმის გზები.

ადამიანებში გამოვლენილი სამი მეტაბოლიტია:

(1) RU 42 633: N-მონოდემეთილირებული მეტაბოლიტი, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული პლაზმაში.

(2) RU 42 848: არის 4-დიმეთილამინოფენილისგან მე-11 პოზიციაზე ორი მეთილის ჯგუფის დაკარგვის შედეგი.

(3) RU 42 698: 17-პროპინილის ჯაჭვის ტერმინალური ჰიდროქსილირების შედეგი

მიზოპროსტოლი

მიზოპროსტოლი დაუყოვნებლივ შეიწოვება და ექვემდებარება თავისუფალი მჟავის სწრაფ დე-ეთერიფიკაციას, რომელიც უკავშირდება პლაზმურ ცილას, ხოლო მისი მეტაბოლიტები მოიცავს პროსტაგლანდინი F-ის ანალოგებს. ნაერთი არის ლიპოფილური მეთილის ეთერის პროწამალი და დაუყოვნებლივ მეტაბოლიზდება თავისუფალ მჟავად, რომელიც ბიოლოგიურად აქტიურია. პერორალურად მიღებისას მაქსიმალური პლაზმური კონცენტრაცია მიიღწევა დაახლოებით 30 წუთის შემდეგ და სწრაფად იკლებს 120 წუთში. პრეპარატის 80% გამოიყოფა თირკმელებით, ხოლო 15% ფეკალური მასებით.

ჩვენებები:

მისომიფე-ფემი კომბო® ნაჩვენებია ადრეული მედიკამენტოზური აბორტისთვის, 9 (63 დღე) კვირამდე ორსულობის დროს.

დოზირება და გამოყენების წესები:

მიფეპრისტონის დოზა არის 200 მგ პერორალურად, რასაც მოჰყვება მიზოპროსტოლის 800 მკგ, 1-3 დღის შემდეგ (4 ტაბლეტი 200 მკგ) პერორალურად. მიზოპროსტოლის გამოყენებაში შეიძლება დაგეხმაროთ ექიმი. 49-დან 63 დღემდე ორსული ქალების შემთხვევაში, თუ მოშლა არ აღინიშნა მიზოპროსტოლის მიღებიდან 4 საათის განმავლობაში, 400 მკგ (ორი (2) 200 მკგ ტაბლეტის სახით) შეიძლება დაინიშნოს პერორალურად. პაციენტი ექიმთან შემდეგ ვიზიტზე უნდა მივიდეს მიფეპრისტონის მიღებიდან დაახლოებით 14 დღის შემდეგ. ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა კლინიკური შეფასებით ან ულტრაბგერითი გამოკვლევით დადასტურდეს ორსულობის სრული შეწყვეტა. მიფეპრისტონით და მიზოპროსტოლით მკურნალობის დაწყებამდე ყველა საშვილოსნოსშიდა მოწყობილობა (სპირალი) უნდა მოიხსნას. რეკომენდებულია ორსულობის შეწყვეტა ქირურგიული ოპერაციით იმ შემთხვევებში, როდესაც საშვილოსნოსშიდა ორსულობის შეწყვეტა არ ხდება მისომიფე-ფემი კომბოთი®.

პედიატრიული პოპულაცია: პრეპარატის გამოყენება ბავშვებსა და მოზარდებში შეფასებული არ არის.

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები:

მისომიფე-ფემი კომბო® ინიშნება კონკრეტული მდგომარეობისთვის და შესაძლოა არ იყოს სწორი მკურნალობა სხვა ადამიანისთვის, ამიტომ სხვა პირმა არ უნდა გამოიყენოს იგი. იგი შეიძლება საშიში იყოს, თუ ქალი ორსულადაა ან გეგმავს დაორსულებას. ორსულობის შეწყვეტა ქირურგიული გზით რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ მისომიფე-ფემი კომბო® არ იწვევს საშვილოსნოსშიდა ორსულობის შეწყვეტას.

მიფეპრისტონი

ექიმმა უნდა აკონტროლოს მიფეპრისტონის მიღება და, თუ რომელიმე შემდეგი სერიოზული გვერდითი მოვლენა გამოვლინდა მედიკამენტოზური, ქირურგიული ან სპონტანური აბორტის შემდეგ, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი სამედიცინო შეფასება და ჩარევა.

1. ვაგინალური სისხლდენა:

მედიკამენტოზური აბორტის დროს ვაგინალური სისხლდენა ვლინდება თითქმის ყველა პაციენტში. გახანგრძლივებული მძიმე სისხლდენა შეიძლება იყოს არასრული აბორტის ან სხვა გართულებების ნიშანი და შესაძლოა საჭირო გახდეს სასწრაფო სამედიცინო ან ქირურგიული ჩარევა ჰიპოვოლემიური შოკის განვითარების თავიდან ასაცილებლად. მედიკამენტოზური აბორტის შემდეგ, პაციენტებს უნდა მიეცეთ რჩევა, მიმართონ სამედიცინო დახმარებას, თუ მათ განუვითარდებათ გახანგრძლივებული მძიმე ვაგინალური სისხლდენა.

2. ინფექცია და სეპტიცემია:

ისევე როგორც სხვა სახის აბორტის შემთხვევაში, მიფეპრისტონის გამოყენების შემდეგ დაფიქსირდა მძიმე ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევები, მათ შორის ლეტალური სეფსისის ძალიან იშვიათი შემთხვევები. მიზეზობრივი კავშირი ამ მოვლენებსა და მიფეპრისტონის და მიზოპროსტოლის გამოყენებას შორის დადგენილი არ არის. საჭიროა სერიოზული ეჭვი სეპტიცემიის გამოსარიცხად, თუ პაციენტი უჩივის დისკომფორტს ან ტკივილს მუცლის არეში ან ზოგად დისკომფორტს (ღებინების, სისუსტის, გულისრევის ან დიარეის ჩათვლით) მიზოპროსტოლის მიღებიდან 24 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში.

3. ორსულობის შეწყვეტის დადასტურება

პაციენტებმა უნდა დაგეგმონ შემდგომი ვიზიტი მიფეპრისტონის მიღებიდან დაახლოებით 14 დღის შემდეგ, რათა დადასტურდეს ორსულობის საბოლოო შეწყვეტა და შეფასდეს მე-7 ხარისხის სისხლდენა.

4. საშვილოსნოსგარე ორსულობა

მიფეპრისტონი უკუნაჩვენებია დადასტურებული ან საეჭვო საშვილოსნოსგარე ორსულობის მქონე პაციენტებისთვის.

მიზოპროსტოლი

პაციენტს შეიძლება დასჭირდეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, თუ მას აღენიშნება კრუნჩხვები და დარღვევები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ მიზოპროსტოლის მიღების შემდეგ. პაციენტს ასევე უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია გასატარებელი ზომების შესახებ, თუ აღენიშნება მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, გადაჭარბებული სისხლდენა ან სხვა გვერდითი მოვლენები. საშვილოსნოსშიდა მოწყობილობა (სპირალი) უნდა მოიხსნას მიზოპროსტოლით მკურნალობის დაწყებამდე. მკურნალობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის განვითარების მანკები პაციენტებში, რომლებსაც ბოლო ვიზიტის დროს ჰქონდათ მიმდინარე ორსულობა. ოქსიტოცინის გამოყენება არ შეიძლება მიზოპროსტოლის ბოლო დოზის მიღებიდან 6 საათის შემდეგ. მას შეუძლია გაზარდოს საშვილოსნოს ტაქისტოლის, საშვილოსნოს თიაქრის, მეკონიუმის გამოყოფის, სანაყოფე სითხის მეკონიუმით შეღებვისა და საკეისრო კვეთის რისკი საშვილოსნოს ჰიპერსტიმულაციის გამო მიზოპროსტოლის მაღალი დოზების გამოყენებისას.

უკუჩვენებები:

მიფეპრისტონის და მიზოპროსტოლის მიღება უკუნაჩვენებია ქალებში, რომელბსაც სურთ ორსულობის შეწყვეტა და აქვთ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობა:

- დადასტურებული ან საეჭვო საშვილოსნოსგარე ორსულობა ან დაუდგენელი დანამატების მასა.

- ამენორეის 63 დღეზე მეტი ხნის ორსულობა.

- ჩადგმული სპირალი.

- თირკმელზედა ჯირკვლის ქრონიკული უკმარისობა.

- ერთდროული ხანგრძლივი კორტიკოსტეროიდული თერაპია.

- მიფეპრისტონის, მიზოპროსტოლის ან სხვა პროსტაგლანდინების მიმართ ალერგიის შემთხვევაში.

- სისხლდენის დარღვევები ან ანტიკოაგულანტებით თანმხლები მკურნალობა.
მემკვიდრეობითი პორფირია.

- არასაკმარისი ხელმისაწვდომობა სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც შეძლებენ არასრული გადაუდებელი აბორტის მკურნალობის უზრუნველყოფას.

წამლისმიერი ურთიერთქმედებები:

მიფეპრისტონი

მიუხედავად იმისა, რომ მიფეპრისტონთან წამალ-სპეციფიკური ან საკვებ-სპეციფიკური ურთიერთქმედების კვლევები არ ჩატარებულა, CYP3A4-ით ამ პრეპარატის მეტაბოლიზმის საფუძველზე, შესაძლებელია, რომ კეტოკონაზოლმა, იტრაკონაზოლმა, ერითრომიცინმა და გრეიპფრუტის წვენმა დათრგუნონ მისი მეტაბოლიზმი. გარდა ამისა, რიფამპიცინმა, დექსამეტაზონმა, კრაზანამ და ზოგიერთმა ანტიკონვულსანტმა (ფენიტოინი, ფენობარბიტალი, კარბამაზეპინი) შეიძლება გამოიწვიოს მიფეპრისტონის მეტაბოლიზმი. მიფეპრისტონის ერთდროულმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს შრატში იმ პრეპარატების დონის მომატება, რომლებიც წარმოადგენენ CYP3A4-ის სუბსტრატს. მიფეპრისტონის ორგანიზმიდან ნელი გამოდევნის გამო, ასეთი ურთიერთქმედება შეიძლება აღინიშნოს მისი მიღებიდან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

მიზოპროსტოლი

მიზოპროსტოლი არ უშლის ხელს რევმატოიდული ართრიტის ნიშნებსა და სიმპტომებზე ასპირინის სასარგებლო ეფექტს. მიზოპროსტოლი არ ახდენს კლინიკურად მნიშვნელოვან ეფექტს ასპირინის თერაპიული დოზების შეწოვის, სისხლისმიერი კონცენტრაციის და ანტითრომბოციტულ ეფექტებზე. მიზოპროსტოლს არ აქვს კლინიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა დიკლოფენაკის ან იბუპროფენის კინეტიკაზე. მიზოპროსტოლის ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენებია: დიარეა და მუცლის ტკივილი. ეს გვერდითი მოვლენები შეიძლება გახდეს უფრო სერიოზული, თუ მიზოპროსტოლი მიიღება ანტაციდებთან ერთად.

წამლისმიერი გვერდითი მოვლენები:

მიფეპრისტონი

სამკურნალო პროცედურა აგებულია ისე, რომ გამოიწვიოს ვაგინალური სისხლდენა და საშვილოსნოს კრუნჩხვები, რომელიც აუცილებელია აბორტის გამოსაწვევად. თითქმის ყველა ქალს, რომელიც ღებულობს მიფეპრისტონს და მიზოპროსტოლს, აღენიშნება გვერდითი მოვლენები, ხოლო ბევრ მათგანს შეიძლება გამოუვლინდეს ერთზე მეტი რეაქცია. სხვა გავრცელებული გვერდითი მოვლენებია: გულისრევა, ღებინება და დიარეა. ზოგიერთი გვერდითი მოვლენა, რომელიც აღინიშნებოდა მიზოპროსტოლის მიღებიდან 4 საათის განმავლობაში, უფრო მძიმე იყო, ვიდრე დანარჩენები.

მიზოპროსტოლი

- პაციენტებს შეიძლება აღენიშნოთ ტკივილს საშვილოსნოს შეკუმშვის გამო.

- მძიმე გენიტალური სისხლდენა.

- შოკი.

- ტკივილი მენჯის არეში.

- საშვილოსნოს თიაქარი.

- გვერდითი მოვლენები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ, როგორიცაა: დიარეა, მუცლის ტკივილი, გულისრევა, მეტეორიზმი, დისპეფსია, თავის ტკივილი, ღებინება და ყაბზობა.

დოზის გადაჭარბება:

მიფეპრისტონი

ჯანმრთელი არაორსული ქალების და ჯანმრთელი მამაკაცების მონაწილეობით ჩატარებულ ტოლერანტობის კვლევებში არ დაფიქსირებულა სერიოზული გვერდითი მოვლენები, სადაც მიფეპრისტონი მიიღებოდა ერთჯერადად 3-ჯერ მეტი დოზით, ვიდრე რეკომენდებულია ორსულობის შეწყვეტისთვის. შემთხვევით ბევრი ტაბლეტის გადაყლაპვის შემთხვევაში, შესაძლებელია გამოვლინდეს მწვავე ინტოქსიკაციის ნიშნები, რომლის დროსაც საჭირო იქნება ექიმის დახმარება, მათ შორის დექსამეტაზონის მიღება.

მიზოპროსტოლი

მიზოპროსტოლით დოზის გადაჭარბების სიმპტომები კარგად ცნობილი არ არის, მაგრამ შეიძლება მოიცავდეს: კუჭის აშლილობას, დიარეას, ძილიანობას, კანკალს, კრუნჩხვებს, სუნთქვის გაძნელებას, ცხელებას, ჰიპოტენზიას და არითმიას.

შენახვა:

ინახება 25°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

არ არის განკუთვნილი ბავშვებისთვის.

გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით გამოიყენება სამედიცინო დაწესებულებებში

ფასები
ფასები ახლდება კვირაში ერთხელ
სურათი მონაცემები აფთიაქი ფასი
მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #50
  • სახელი: მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #50
  • მწარმოებელი: Naari Pharma Private Limited (ინდოეთი)
  • შეფუთვა: კომბინირებული ნაკრები ბლისტერზე (Mifepristone 200მგ ტაბლეტი №1 + Misoprostol 200მკგ ტაბლეტი №4) №50 (1X5X10)
Pharmadepot 185.6 ლ
მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #50
  • სახელი: მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #50
  • შეფუთვა: კომბინირებული ნაკრები ბლისტერზე (Mifepristone 200მგ ტაბლეტი №1 + Misoprostol 200მკგ ტაბლეტი №4) №50 (1X5X10)
GPC 185.6 ლ
Misomife Fem Combo - მისომიფე-ფემი კომბო 50 ტაბლეტი
  • სახელი: Misomife Fem Combo - მისომიფე-ფემი კომბო 50 ტაბლეტი
  • შეფუთვა: კომბინირებული ნაკრები ბლისტერზე (Mifepristone 200მგ ტაბლეტი №1 + Misoprostol 200მკგ ტაბლეტი №4) №50 (1X5X10)
PSP 283.55 ლ
მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #5
  • სახელი: მისომიფე-ფემი კომბო ტაბლეტი 200მკგ+200მგ #5
Pharmadepot 18.56 ლ
Misomife Fem Combo - მისომიფე-ფემი კომბო 5 ტაბლეტი
  • სახელი: Misomife Fem Combo - მისომიფე-ფემი კომბო 5 ტაბლეტი
PSP 9.36 ლ
მსგავსი წამლები

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით არ მოიძებნა