დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, B ჰეპატიტი და b ტიპის Haemophilus influenzae-სკონიუგირებული ვაქცინა ადსორბირებული - Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenzae type b Conjugate Vaccine Adsorbed
დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, B ჰეპატიტი და b ტიპის Haemophilus influenzae-სკონიუგირებული ვაქცინა ადსორბირებული - Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenzae type b Conjugate Vaccine Adsorbed

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ვაქცინები, ბაქტერიული და ვირუსული ვაქცინების კომბინაციები

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

აქტიური ინგრედიენტები: