მიდაზემი - Midazem
მიდაზემი - Midazem

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფსიქოლეფსური საშუალებები, ბენზოდიაზეპინის წარმოებულები

გაცემის რეჟიმი: I ჯგუფი, აკრძალულია საცალო რეალიზაცია, გაიცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის/ლიცენზიის მქონე დაწესებულებებზე

აქტიური ინგრედიენტები: