ქოლეკალციფეროლი - Colecalciferol
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
ვიტაფეროლი
აქვადეტრიმი
ბონექსი
ბონექსი პლუსი
გალეგადეპი
დეავიტ ნეო
დეკოლეროლი
დელფისი
დეოსტეო
დეტრივიტი
დეტრიქსი
დექიდსი
დიფეროლი
ვიგალექს მაქსი
ვიგალექს ფორტე
ვიტაგამა D3
ვიტალინკ D3 ფორტე
ვიტაფეროლი მეგა D3
იბუვიტი D3
კალცი ლაიფი
კალციდვიტი
კალციტრონი
კალციქეა
კოლედანი
ნატურეკალცი
ოსტეოვიტი
ოსტეოჰარდი
პანდევიტი
პანდევიტი K
პარადოქს იმუნ 555
პროენზი ლედი
რამნო D3 ქიდსი
რეგენიუმი
სანდე
სანდესპრი
სანიენსი D3
საფბოუნი
სერეკალი
სოლიდოსტე
სოლიფეროლი D3
დევიტი
შელკალი
ვიტამინი D
ბონა ქიდსი
კალმაცინ ფორტე
კალცემინი
კალციმერინი
ოსტარტ პლუსი
ოსტევინი
ომეგაცინკი
ომესამი D3
ბონი
დოქტორ ნემო
ოპტიმსელი
ცინკოვიდი იმუნო
მედიკობიოტიკი
პეპე
ნუტრიჯენ ბონიდენტი
ტეტესეპტი იმუსანი C 800 დეპო კომპლექსი
დეკოლეროლი ფორტე
აქვადეტრიმი პლუსი
იმუნ მაქსი
მიობიო ალასკანი
დეტრივიტი ფორტე
მულტივიტამინი
კალციდემიქსი
იმუნო ბენე
პანდევიტი ბეიბი
ვიტაგამა
ნანო ცინკდევიტი
დიფეროლი ფორტე
კალცემინი ადვანსი
დეტრივიტი მაქსი
ვიგანტოლი
როტავიტ კალციუმ ფორტე
კალციუმი მაგნიუმით
კალცემინი სილვერი
კალზიდანი K-2
ინოფემი დუო
ომეგორი
ლუთეინი D3
ვიტამინი D-3
ვიტაგამა D3 დუო
ოსტეოკორი Ca
ვიტამინი ACD3
ბონარსი
დევიტ-3