აქტრაპიდი პენფილი - Actrapid Penfill
აქტრაპიდი პენფილი - Actrapid Penfill

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, საინექციო ინსულინები და ანალოგები საშუალო ხანგრძლივობის

გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით (გადაუდებელი დახმარებისას გაიცემა ურეცეპტოდ)

აქტიური ინგრედიენტები:

ანოტაციები
დააჭირეთ აფთიაქის სახელს ანოტაციის სანახავად

100****ერთ / მლ

აქტრაპიდი ® ****პენფილი ®

ხსნარი ინექციისათვის კარტრიჯში .

Actrapid ® ****Penfill ®

Solution for injection in a cartridge

რაოდენობრივი და თვისობრივი შემადგენლობა

ადამიანის ინსულინი , rDNA ( დამზადებული რეკომბინანტული დნმ - ის ტექნოლოგიით Saccharomyces cerevisiae ).

1 მლ შეიცავს 100 საერთაშორისო ერთეულ ადამიანის ინსულინს .

კარტრიჯის ტევადობაა 3 მლ , რაც შეესაბამება 300 საერთაშორისო ერთეულს .

1 საერთაშორისო ერთეული შეესაბამება ადამიანის წყლისგან თავისუფალი ინსულინის 0,035 მგ .

ფარმაცევტული ფორმა

კარტრიჯში ჩასხმული ხსნარი ინექციისათვის .

აქტრაპიდი გამჭვირვალე , უფერო , თხიერი ხსნარია .

სამკურნალო ჩვენება

შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა . აგრეთვე მწვავე მდგომარეობის დროს , სტრესული ჰიპერგლიკემიის ჩათვლით ინტრავენური მკურნალობა.

დანიშნულება და მიღების წესი

აქტრაპიდი ხანმოკლე მოქმედების ინსულინია და შესაძლებელია მისი ხანგრძლივი მოქმედების ინსულინთან კომბინაციაში გამოყენება .

დოზირების რეჟიმი

დოზა ინდივიდუალურია და ინიშნება ექიმის მიერ , პაციენტის მოთხოვნილების გათვალისწინებით .

ტიპი 1 პაციენტის საშუალო დღიური მოთხოვნილება ინსულინზე შეადგენს 0,5 - 1,0 სე / კგ . პრე - პუბერტატული ასაკის ბავშვებშიინსულინზე მოთხოვნილება მერყეობს 0,7 - დან 1,0 სე / კგ . ნაწილობრივი რემისიის პერიოდში , მოთხოვნილება ინსულინზე შესაძლოაგაცილებით დაბალი იყოს . სამაგიეროდ ინსულინრეზიტენტობის მდგომარეობაში , მაგალითად პუბერტატულ პერიოდში ან სიმსუქნის დროს, ინსულინზე მოთხოვნილება საგრძნობლად მაღალია .

საწყისი დოზა ტიპი 2 დიაბეტის დროს როგორც წესი უფრო დაბალია : 0,3 – 0,6 სე / კგ / დღე .

შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში ოპტიმალური გლიკემიური კონტროლი გადაავადებს დიაბეტის გვიანი გართულებების ჩამოყალიბებასდა ანელებს მათ პროგრესირებას . აქედან გამომდინარე გლუკოზის მონიტორირება რეკომენდებულია .

გერიატრიულ პაციენტებში მკურნალობის პირველად მიზანს შეიძლება სიმპტომების შემსუბუქება და ჰიპოგლიკემიური შემთხვევებისთავიდან აცილება წარმოადგენდეს .

დოზის რეგულირება

სხვა დაავადებები , განსაკუთრებით ინფექციური და ცხელებითი მდგომარეობები , როგორც წესი ზრდის პაციენტის მოთხოვნილებასინსულინზე .

თირკმლის ან ღვიძლის დაავადება , როგორც წესი , ამცირებს მოთხოვნილებას ინსულინზე . დოზის რეგულირება აგრეთვე შეიძლებააუცილებელი გახდეს , თუ პაციენტი ცვლის მისთვის ჩვეულ ფიზიკურ დატვირთვას ან დიეტას .

მიღების წესი

განკუთვნილია კანქვეშა ინექციისთვის .

აქტრაპიდი , როგორც წესი კეთდება კანქვეშ , მუცლის არეში . აგრეთვე შესაძლებელია ბარძაყის , დუნდულო ან დელტოიდურ არეშიგაკეთება . კანქვეშა ინექცია მუცლის არეში უზრუნველყოფს , სხვა საინექციო ადგილებთან შედარებით , უფრო სწრაფ შეწოვას ,. ინექციაკანის ნაკეცში ამცირებს შემთხვევითი ინტრამუსკულარული ინექციის რისკს . ლიპოდისტროფიის თავიდან ასაცილებლად ინექციის ადგილიუნდა იცვლებოდეს ანატომიური რეგიონის ფარგლებში . კუნთებში ინექცია შესაძლებელია ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ .

აგრეთვე შესაძლებელია აქტრაპიდის ვენაში გაკეთება , რაც დასაშვებია მხოლოდ სპეციალისტის მიერ . აქტრაპიდი უნდა გადაისხას ,კალმიდან ან კარტრიჯიდან , შპრიცში ისე , რომ ჰაერი არ შეიპაროს .


უკუჩვენებები

ჰიპოგლიკემია .

ადამიანის ინსულინისადმი ან რომელიმე სხვა ინგრედიენტისადმი მომატებული მგრძნობელობა

საგანგებო გაფრთხილება

არასაკმარის დოზირებას ან მკურნალობის შეწყვეტას , განსაკუთრებით ტიპი 1 დიაბეტის დროს , შეიძლება მოჰყვეს ჰიპერგლიკემია დადიაბეტური კეტოაციდოზი . როგორც წესი , ჰიპერგლიკემიის პირველი სიმპტომები ყალიბდება თანდათანობით საათებისა და დღეებისგანმავლობაში . ესენია : წყურვილის გრძნობა , გახშირებული შარდვა , გულის რევა , პირღებინება , მძინარობა , გაწითლებული მშრალიკანი , მადის დაკარგვა და აგრეთვე აცეტონის სუნი ამონასუნთქ ჰაერში . ტიპი 1 დიაბეტის დროს უმკურნალებ ჰიპერგლიკემიას შედეგადმოჰყვება კეტოაციდოზი , რაც პოტენციურად ლეტალურ მდგომარეობას წარმოადგენს .

ჰიპოგლიკემია შეიძლება ჩამოყალიბდეს , თუ ინსულინის დოზა მოთხოვნილებაზე მაღალია . ჰიპოგლიკემიის კორეგირება , ჩვეულებრივ ,შესაძლებელია ნახშირწყლების დაუყოვნებელი მიღების გზით . დროულად ზომების მიღების მიზნით , პაციენტები გლუკოზას მუდმივადთან უნდა ატარებდნენ . კვების გამოტოვებას ან დაუგეგმავ დაძაბულ ფიზიკურ ვარჯიშს შეიძლება მოჰყვეს ჰიპოგლიკემია . პაციენტებს ,რომელთა სისხლის გლუკოზის კონტროლი საგრძნობლად გაუმჯობესებულია , მაგალითად ინტენსიური ინსულინოთერაპიის მეშვეობით ,შეიძლება შეეცვალოთ ჰიპოგლიკემიის ჩვეულებრივი სიმპტომების შეგრძნების უნარი , რის გამოც საჭიროა შესაბამისი კონსულტაცია .ხანგრძლივი დიაბეტის მქონე პაციენტებს შეიძლება გაუქრეთ ჩვეულებრივი გამაფრხილებელი სიმპტომები .

პაციენტის გადაყვანა სხვა დასახელების ინსულინზე უნდა მოხდეს ექიმის მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ . ინსულინის შემცველობის ,დასახელების ( მწარმოებლის ), ტიპის ( სწრაფი , ორმაგი , ხანგრძლივი და ა . შ ) წარმოშობის ( ცხოველური , ადამიანის , ადამიანისინსულინის ანალოგი ) და / ან წარმოების მეთოდის ( რეკომბინანტული დნმ - ი ან ცხოველური ) ცვლილებას შეიძლება დასჭირდეს დოზისშეცვლა . კორეგირება შეიძლება საჭირო გახდეს პირველი დოზის მიღების დროს , ან პირველი რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში .ზოგიერთი პაციენტი , რომელიც განიცდიდა ჰიპოგლიკემიურ რეაქციებს , ცხოველური წარმოშობის ინსულინის აქტრაპიდით შეცვლისშემდეგ , აღნიშნავს ჰიპოგლიკემიის ადრეული გამაფრთხილებელი სიმპტომების გამოხატულების შემცირებას , წინა ინსულინთან შედარებით. განსხვავებულ დროის სარტყელებში მოგზაურობის წინ პაციენტმა ექიმის კონსულტაცია უნდა გაიაროს , რადგან იქმნება საკვების მიღებისდა ინექციების დროის შეცვლის საჭიროება .

პომპის , კათეტერში დალექვის რისკთან დაკავშირებით აქტრაპიდის გამოყენება ინსულინის უწყვეტ საინფუზიო პომპაში დაუშვებელია .

აქტრაპიდი შეიცავს მეტაკრეზოლს , რამაც შეიძლება ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს .

ურთიერთმოქმედება სხვა სამკურნალო პროდუქტებთან და ურთიერთმოქმედების სხვა ფორმები

გლუკოზის მეტაბოლიზმზე მრავალი სამკურნალო პროდუქტი მოქმედებს . აქედან გამომდინარე , ექიმმა ეს უნდა გაითვალისწინოს დაყოველთვის უნდა შეეკითხოს პაციენტს სხვა დანიშნული წამლების შესახებ .

შემდეგ ნივთიერებებს შეუძლია ინსულინზე მოთხოვნილების შემცირება :

პერორალურ ანტიდიაბეტურ სამკურნალო პროდუქტებს , მონოამინ ოქსიდაზის ინჰიბიტორებს (MAOI) , არასელექტიურ ბეტაბლოკერებს ,ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ენზიმის ინჰიბიტორებს , სალიცილატებს და ალკოჰოლს .

შემდეგ ნივთიერებებს შეუძლია ინსულინზე მოთხოვნილების გაზრდა :

თიაზიდებს , გლუკოკორტიკოიდებს , თირეოიდულ ჰორმონებს და ბეტა - სიმპათომიმეტიკებს , ზრდის ჰორმონს და დანაზოლს .

ბეტა - ბლოკერებს შეუძლია ჰიპოგლიკემიის სიმპტომების შენიღბვა და ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის შენელება .

ოქტრეოტიდს / ლანრეოტიდს შეუძლია ინსულინზე მოთხოვნილების როგორც გაზრდა , ასევე შემცირება .

ალკოჰოლს შეუძლია ინსულინის ჰიპოგლიკემიური ეფექტის გაძლიერება და გახანგრძლივება .

ორსულობა და ლაქტაცია

ორსულობის განმავლობაში ინსულინით მკურნალობის უკუჩვენება არ არსებობს . როგორც ჰიპოგლიკემია , ასევე ჰიპერგლიკემია , რომელიცვითარდება დიაბეტის არასაკმარისი კონტროლის დროს , ზრდის ნაყოფის მალფორმაციის და დაღუპვის რისკს . შესაბამისადრეკომენდებულია ქალების ინტენსიური კონტროლი ორსულობის განმავლობაში და ორსულობის დაგეგმვის პერიოდში . ინსულინზემოთხოვნილება ჩვეულებრივ მცირდება პირველი ტრიმესტრის , ხოლო შემდგომში იზრდება მეორე და მესამე ტრიმესტრის დროს .მშობიარობის შემდეგ ინსულინზე მოთხოვნილება ჩვეულებრივ სწრაფად უბრუნდება ორსულობამდელ დონეს . მეძუძური დედებისინსულინით მკურნალობა არ შეიცავს ბავშვისთვის არანაირ რისკს . თუმცა აქტრაპიდის დოზა შესაძლოა კორეგირებას მოითხოვდეს .

ზემოქმედება ავტომობილის მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე

პაციენტს კონცენტრაციის და რეაქციის უნარი შეიძლება დაუქვეითდეს ჰიპოგლიკემიის შედეგად . ამან შეიძლება წარმოშვას რისკი იმსიტუაციებში , სადაც ამ უნარებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ( მაგ . ავტომობილის მართვა ან მექანიზმების ექსპლუატაცია ).

საჭიროა პაციენტის გაფრთხილება , რათა მიიღონ ზომები მანქანის მართვის დროს ჰიპოგლიკემიის თავიდან ასაცილებლად . ესგანსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის , რომლებსაც დაქვეითებული ან საერთოდ არა აქვთ ჰიპოგლიკემიის ნიშნებისშეგრძნების უნარი ან ჰიპოგლიკემიის ეპიზოდები ხშირად აღენიშნებათ . ამ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს მანქანის მართვისმიზანშეწონილობა .


არასასურველი მოვლენები

ინსულინით მკურნალობისას ყველაზე ხშირი არასასურველი მოვლენაა სისხლის გლუკოზის დონის ცვალებადობა . კლინიკური კვლევებისმიხედვით ცნობილია , რომ სერიოზული ჰიპოგლიკემია , რომელიც გულისხმობს დახმარების და მკურნალობის აუცილებლობას ,უვითარდება დაახლოებით კარგად კონტროლირებადი პაციენტების 20%- ს . პოსტ - მარკეტინგული გამოცდილების შესაბამისადმედიკამეტის გვერდითი მოვლენა იშვიათია (>1/10 000, <1/1 000). ქვემოთ მოყვანილი მოვლენები ემყარება პოსტ - მარკეტინგულგამოცდილებას და აღრიცხვიანობის არასრულყოფილება ახასიათებს . ამიტომ მათი ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს ამის გათვალისწინებით .

იშვიათი გვერდითი მოვლენები ( >1/10 000 <1/1 000)

მატაბოლიზმის და კვების მოშლა

სისხლის გლუკოზის ცვალებადობა

ჰიპოგლიკემია :

ჰიპოგლიკემიის სიმპტომები , როგორც წესი , უეცრად ჩნდება . მათ შორის შეიძლება იყოს ცივი ოფლი , გრილი ფერმკრთალი კანი ,დაღლილობა , ნევროზული მდგომარეობა ან ტრემორი , შფოთვა , უჩვეულო დაქანცვა ან სისუსტე , აზროვნების აშლილობა ,კონცენტრაციის გართულება , მძინარობა , გაძლიერებული შიმშილის გრძნობა , მხედველობის ცვლილებები , თავის ტკივილი , გულისრევადა კანკალი . ძლიერ ჰიპოგლიკემიას შეუძლია გონების დაკარგვის და / ან კონვულსიების გამოწვევა და შეიძლება მოჰყვეს თავის ტვინისფუნქციის დროებითი ან მუდმივი მოშლა , ან სიკვდილიც კი .

ჰიპერგლიკემია

როგორც წესი , ჰიპერგლიკემიის პირველი სიმპტომები ყალიბდება თანდათანობით საათებისა და დღეების განმავლიბაში . ესენია :წყურვილის გრძნობა , გახშირებული შარდვა , გულის რევა , პირღებინება , მძინარობა , გაწითლებული მშრალი კანი , მადის დაკარგვა დააგრეთვე აცეტონის სუნი ამონასუნთქ ჰაერში .

ტიპი 1 დიაბეტის დროს უმკურნალებ ჰიპერგლიკემიას შედეგად მოჰყვება კეტოაციდოზი , რაც პოტენციურად ლეტალურ მდგომარეობასწარმოადგენს .

ძალიან იშვიათი გვერდითი მოვლენები ( <1/10 000)


თვალის პათოლოგიები

რეფრაქციის ანომალიები შეიძლება განვითარდეს ინსულინოთერაპიის დასაწყისში . ეს სიმპტომები ჩვეულებრივ დროებითი ხასიათისაა .

ზოგადი დარღვევები .

ინსულინით მკურნალობის განმავლობაში შეიძლება განვითარდეს ადგილობრივი რეაქციები ( სიწითლე , შეშუპება , ქავილი ინექციისადგილზე ). ეს რეაქციები , როგორც წესი , დროებითია და ნორმაში უწყვეტი მკურნალობის განმავლობაში ქრება .

ლიპოდისტროფია შეიძლება ჩამოყალიბდეს , როცა ინექციის ადგილი არ იცვლება .

გენერალიზებული ჰიპერმგრძნობელობის გამოვლინებაა გამონაყარი , ქავილი , ოფლიანობა , კუჭ - ნაწლავის აშლილობა , ანგიონევროტულიშეშუპება , სუნთქვის გაძნელება , გულის ფრიალი და არტერიული წნევის დაქვეითება . გენერალიზებული ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციებისიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს .

შეშუპება შეიძლება ინსულინით მკურნალობის დასაწყისში განვითარდეს . ეს სიმპტომები , როგორც წესი დროებითი ხასიათისაა .

ჭარბი დოზირება

ინსულინის ჭარბი დოზის ზუსტად დადგენა შეუძლებელია , თუმცა ჰიპოგლიკემია შეიძლება განვითარდეს ეტაპობრივად , თუ ხდებაპაციენტის მოთხოვნილებასთან შედარებით ინსულინის ძალიან მაღალი დოზით მიღება :

 • მსუბუქი ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდების მკურნალობა შეიძლება გლუკოზის ან შაქრის პროდუქტების პერორალურად მიღებით .ამიტომ რეკომენდებულია , რომ პაციენტმა ყოველთვის თან იქონიოს შაქრის შემცველი პროდუქტები .
 • მძიმე ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდების , როცა პაციენტი კარგავს გონებას , მკურნალობა ხდება გლუკაგონის (0,5 – 1 მგ ) კუნთში ანკანქვეშ , მცოდნე პირის , ან ინტრავენურად გლუკოზის მედპერსონალის მიერ შეყვანით . გლუკოზის მიღება ყოველთვის ხდებაინტრავენურად , თუ გლუკაგონის მიღების შემდეგ 10 – 15 წუთის განმავლობაში პაციენტის მდგომარეობა არ უმჯობესდება . გონებაზემოსვლის შემდეგ , რეციდივის თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია ნახშირწყლების პერორალურად მიღება . გლუკაგონის ინექციისშემდეგ პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ , ჰიპოგლიკემიის მიზეზის დასადგენად და მსგავსიეპიზოდების განმეორების თავიდან ასაცილებლად .

ფარმაკოლოგიური თვისებები


ფარმაკოდინამიკა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი : ანტიდიაბეტური საშუალება .

ATC კოდი : A10A B01.

სისხლის გლუკოზის დამწევი ეფექტი გამოწვეულია გლუკოზის ათვისების გაუმჯობესებით , ინსულინის მოქმედებით კუნთოვანი დაცხიმოვანი უჯრედების რეცეპტორებზე და ღვიძლიდან გლუკოზის გამოთავისუფლების ინჰიბირებით .

ინტენსიურ განყოფილებაში ჰიპერგლიკემიის ( სისხლის გლუკოზა >10 მმოლ / ლ ) შესახებ კვლევის დროს 204 დიაბეტიან და 1344არადიაბეტიან პაციენტებს , რომლებსაც ჩაუტარდათ სერიოზული ქირურგიული ჩარევა , გამოვლინდა , რომ აქტრაპიდის ინტრავენურიინექციებით მიღწეული ნორმოგლიკემია (4,4 – 6,1 მმოლ / ლ ) სიკვდილობას ამცირებს 42%- ით (8% versus 4,6%).

აქტრაპიდი სწრაფი მოქმედების ინსულინია .

მოქმედება იწყება 1/2 საათში , მაქსიმუმს აღწევს 1,5 – 3,5 საათში , ხოლო მოქმედების სრული ხანგრძლივობა 7-8 საათს შეადგენს


ფარმაკოკინეტიკური მაჩვენებლები

სისხლის ნაკადში ინსულინის ნახევარ - სიცოცხლე სულ რამდენიმე წუთს შეადგენს . შესაბამისად , ინსულინის პრეპარატის მოქმედებისხანგრძლივობა განპირობებულია მხოლოდ მისი შეწოვის მახასიათებლებით .

ამ პროცესზე მოქმედებს რამდენიმე ფაქტორი ( მაგ . ინსულინის დოზა , ინექციის მეთოდი და ადგილი , კანქვეშა ცხიმის სისქე , დიაბეტისტიპი ). ამგვარად ინსულინის ფარმაკოკინეტიკაზე გავლენას ახდენს მნიშვნელოვანი ინტრა - და ინტერინდივიდუალური თავისებურებანი .

შეწოვა :

შრატში ინსულინის მაქსიმალური კონცენტრაცია აღინიშნება კანქვეშა ინექციიდან 1,5 – 2,5 საათებში .

განაწილება :

პლაზმის პროტეინებთან ინსულინის ღრმა შებოჭვა არ გამოვლენილა , გარდა ინსულინის ანტისხეულებისა ( მათი არსებობის შემთხვევაში ).


მეტაბოლიზმი :

ადამიანის ინსულინი იშლება ინსულინპროტეაზის ან ინსულინდამშლელი ენზიმის და შესაძლებელია პროტეინ - დისულფიდ - იზომერაზისმეშვეობით . ცნობილია ადამიანის ინსულინის მოლეკულის გახლეჩის ( ჰიდროლიზის ) რამდენიმე წერტილი ; გახლეჩის შედეგადწარმოქმნილი არცერთი მეტაბოლიტი აქტიური არ არის .


გამოყოფა :

კანქვეშ მიღების შემდეგ ტერმინალური ნახევარ - სიცოცხლის პერიოდი განპირობებულია კანქვეშა ქსოვილში შეწოვის სიჩქარით . აქედანგამომდინარე ტერმინალური ნახევარ - სიცოცხლე ( ტ 1 /2) წარმოადგენს უფრო შეწოვის ვიდრე ინსულინის პლაზმიდან per se ელიმინაციისსაზომს ( სისხლის ნაკადში ინსულინის ტ 1 /2 სულ რამდენიმე წუთს შეადგენს ). ზოგიერთ კვლევაში ტ 1 /2- მ შეადგინა 2-5 საათი .

აქტრაპიდის ფარმაკოკინეტიკური პროფილი შესწავლილია მცირერიცხოვან ( n =18) დიაბეტიან ბავშვებში ( ასაკი 6-12 წ .) და მოზარდებში (13 -17 წ .). მონაცემები შეზღუდულია , მაგრამ ადასტურებს , რომ ფარმაკოკინეტიკური პროფილი ბავშვებსა და მოზარდებში სავარაუდოდიგივეა რაც მოზრდილებში .

პრეკლინიკური უსაფრთხოების მონაცემები

პრეკლინიკურმა მონაცემებმა , ფართოდ გავრცელებული უსაფრთხო ფარმაკოლოგიურ კვლევებზე , განმეორებითი დოზის ტოქსიურობის ,გენოტოქსიურობის , კარცინოგენული პოტენციალის და რეპროდუქციის ტოქსიურობის კვლევებზე დაყრდნობით ადამიანებისთვისგანსაკუთრებული საფრთხე ვერ გამოავლინა .

ფარმაცევტული მახასიათებლები

ინგრედიენტების სია

თუთიის აცეტატი

გლიცეროლი

მეტაკრეზოლი

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი ან / და ჰიდროქლორმჟავა

( pH - ის დასარეგულირებლად )

საინექციო წყალი

შეუთავსებლობა

ინსულინისთვის შეიძლება მხოლოდ მასთან შეთავსებადი კომპონენტების დამატება . ინსულინის სუსპენზიაში ჩამატებულ სამკურნალონივთიერებებს შეუძლია გამოიწვიოს ინსულინის დაშლა , მაგ . თუ სამკურნალო პროდუქტი შეიცავს თიოლებს ან სულფიტებს . აქტრაპიდისსაინფუზიო სითხესთან შერევის დროს შეიძლება ინსულინის განუსაზღვრელი რაოდენობა საინფუზიო მასალას შეერიოს . აქედანგამომდინარე ინფუზიის განმავლობაში რეკომენდებულია პაციენტის გლუკოზის მონიტორინგი .


შენახვის წესები

30 თვე

გამოყენებული აქტრაპიდი პენფილის მაცივარში შენახვა არ შეიძლება . აქტრაპიდი პენფილის შენახვა შეიძლება ოთახის ტემპერატურაზე (არაუმეტეს 30 ºC) , პირველად გახსნის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში .

გამოუყენებელი აქტრაპიდი პენფილი ინახება მაცივარში 2 ºC - დან 8 ºC ტემპერატურაზე ( საყინულე განყოფილებისგან მოშორებით ).

გაყინვა დაუშვებელია .

სინათლისგან დასაცავად კონტეინერი ინახება კოლოფში .

მოარიდეთ სიცხეს და მზის სხივებს .

კონტეინერის აღწერილობა და შიგთავსი

შუშის კარტრიჯი ( ტიპი 1), შეიცავს ბრომობუტოლის რეზინის დგუშს და ბრომობუტოლ / პოლიიზოპრენის

რეზინის სტოპერს .

გაცემის წესი : რეცეპტით

მწარმოებელი

Novo Nordisk A/S

Novo Alle

DK-2880 Bagsværd Denmark

პაციენტებისთვის განკუთვნილი აქტრაპიდ პენფილის **** გამოყენების ინსტრუქციები

პენფილის კარტრიჯები შემუშავებულია ნოვო ნორდისკის ინსულინის შესაყვან სისტემებსა და ნოვოფაინის ® ნემსებთან ერთადგამოსაყენებლად .

თუ პაციენტი მკურნალობს აქტრაპიდ პენფილით და სხვა ინსულინის პენფილის კარტრიჯით , გამოიყენება ორი შესაყვანი სისტემა ,ინსულინის სხვადასხვა ტიპისათვის თითო . აქტრაპიდი პენფილი განკუთვნილია ერთი პირისათვის . აქტრაპიდი პენფილი ხელმეორედ არშეავსოთ .

აქტრაპიდის გამოყენებამდე

 • დარწმუნდით , რომ ინსულინის ტიპი შესაფერისია
 • ყოველთვის შეამოწმეთ პენფილის კარტრიჯი , რეზინის დგუშის ( სტოპერის ) ჩათვლით . ნუ გამოიყენებთ თუ დაზიანებულია ,ან თუ რეზინის დგუშის ხილული ნაწილი სცილდება თეთრ ნიშნულს . დაუბრუნეთ მომწოდებელს .
 • რეზინის მემბრანა გაწმინდეთ ქირურგიული სპირტით .

ნუ გამოიყენებთ აქტრაპიდს

 • ინსულინის საინფუზიო პომპაში
 • თუ პენფილი ან პენფილის შემცველი მოწყობილობა ძირს დავარდნილი ან გატეხილია , არსებობს დაზიანების და ინსულინისგადმოღვრის რისკი .
 • თუ დაირღვა შენახვის წესები ან ინსულინი გაიყინა
 • თუ არ არის გამჭვირვალე და უფერული

როგორ უნდა გაკეთდეს ინსულინი

 • ინსულინი გაიკეთეთ კანქვეშ . დაიცავით შესაყვანი სისტემის ინსტრუქციაში აღწერილი ინექციის გაკეთების წესი .
 • ნემსი გააჩერეთ კანქვეშ სულ ცოტა 6 წამის განმავლობაში , სრული დოზის მიღების უზრუნველსაყოფად .
 • ყოველი ინექციის შემდეგ არ დაგავიწყდეთ ნემსის მოხსნა .