ქსილომეტაზოლინი - Xylometazoline
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
სნუპი
ანტაზოლი
გალაზოლინი
რინოტაისი
ნეოზოლინი
ოტრივინი
ტიზინი
ქსილაზოლი
ქსილოგელი
ქსილომარინი
რინომარისი
რინომარისი ადვანსი
ოტრივინი მენთოლით და ევკალიპტით
ქსილომეტაზოლინი
ქსიმელინი ეკო
ქსიმელინი ეკო მენთოლით