ესპუმიზანი ბეიბი - Espumisan Baby
ესპუმიზანი ბეიბი - Espumisan Baby

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: გასტროინტესტინური ფუნქციური დარღვევების სამკურნალო საშუალებები, გასტროინტესტინური ფუნქციური დარღვევის სამკურნალო სხვა საშუალებები

გაცემის რეჟიმი: III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

აქტიური ინგრედიენტები:

ანოტაციები
დააჭირეთ აფთიაქის სახელს ანოტაციის სანახავად

შემადგენლობა: მოქმედი ნივთიერება არის სიმეთიკონი. 1 მლ შიგნით მისაღები ემულსია შეიცავს 100 მგ სიმეთიკონს. დამხმარე ნივთიერებეიბი: მაკროგოლის სტეარატი, გლიცერინის მონოსტეარატი 40-55, სორბინის მჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი pH მნიშვნელობის დასარეგულირებლად, კალიუმის აცესულფამი, ნატრიუმის ქლორიდი, სორბიტის ხსნარი (არაკრისტალური, E 420), კარბომერები, ნატრიუმის ციტრატი, ბანანის არომატიზატორი, გაწმენდილი წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: გასტროინტესტინური ფუნქციური დარღვევების სამკურნალო საშუალებეიბი, გასტროინტესტინური ფუნქციური დარღვევის სამკურნალო სხვა საშუალებეიბი.

ჩვენებები: სიმპტომური მკურნალობისთვის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ ჩივილების დროს, რომლებიც გამოწვეულია აირების წარმოქმნით, როგორიცაა ნაწლავში აირების დაგროვება, მუცლის შებერილობა, კოლიკა ახალშობილებში ან აირების მომატებული წარმოქმნა ოპერაციის შემდეგ; მუცლის ღრუს ორგანოების მოსამზადებლად დიაგნოსტიკური პროცედურებისთვის, მაგალითად, რენტგენოგრაფია, უბგ, ენდოსკოპიური კვლევა, ასევე კონტრასტული ნივთიერებეიბის სუსპენზიაზე დანამატის სახით.

დოზირება და მიღების წესი: ესპუმიზანი ბეიბი ყოველთვის მიიღება მოცემულ ჩანართში მოყვანილი ინსტრუქციის მკაცრად დაცვით. არსებობს ესპუმიზანი ბეიბის დოზის განსაზღვრის ორი მეთოდი: იმის მიხედვით, თუ რამდენად მაღალია დოზა, მისი განსაზღვრა შეიძლება: პიპეტით ამ მილილიტრებით გრადუირებული (მლ) საზომი ხუფით. დოზირება ესპუმიზანი ბეიბის დოზა განისზღვრება სიმპტომების გამოხატულობის მიხედვით. როგორც წესი, გამოიყენება შემდეგი დოზები: 1 წლამდე ერთჯერადი დოზა - 5-10 წვეთი - ყოველი კვების დროს ემატება ბავშვის საკვებ ბოთლში ან ეძლევა პატარა კოვზით უშუალოდ ძუძუთი კვების წინ. 1-6 წელი: 10 წვეთი 3-5-ჯერ დღეში. 6-14 წელი: 10-20 წვეთი 3-5-ჯერ დღეში. მოზარდები: 20 წვეთი 3-5-ჯერ დღეში. გარდა ამისა, ესპუმიზანი ბეიბის მიღება შეიძლება ოპერაციის შემდეგ. ესპუმიზანი ბეიბი მიიღება ჭამის დროს ან ჭამის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში აგრეთვე ძილის წინ. ესპუმიზანი ბეიბის მიიღება სიმპტომების არსებობამდე. ესპუმიზანი ბეიბის ხანგრძლივად მიღება შეიძლება მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. დიაგნოსტიკური პროცედურებისთვის მოსამზადებლად: პროცედურამდე 1 დღით ადრე - 1 მლ 3-ჯერ დღეში ჭამის შემდეგ, პროცედურის ჩატარების დღეს - 1 მლ. კონტრასტული ნივთიერებეიბის სუსპენზიაზე დანამატის სახით: 2-4 მლ კონტრასტული საშუალების 1 ლ აფაფაზეა ორმაგი კონტრასტული გამოსახულების მისაღებად. კუჭისა და წვრილი ნაწლავის ენდოსკოპიური გამოკვლევისას მოსამზადებლად: 2-3 მლ ენდოსკოპიის ჩატარებამდე. საჭიროების შემთხვევაში, თუ პროცედურას ხელს უშლის ქაფის ბუშტუკები, მათი გაქრობა შეიძლება რამდენიმე მილილიტრი ემულსიის შეყვანით ენდოსკოპის ინსტრუმენტულ არხში, პროცედურის ჩატარების დროს. გამოყენებამდე უნდა მოხდეს ფლაკონის კარგად შენჯღრევა. პიპეტის გამოყენება: ფლაკონის დაკავება ხდება ვერტიკალურად თავით ქვემოთ. 25 წვეთი შეესაბამაება 1 მლ ემულსიას. საზომი ხუფის გამოყენება: საზომი ხუფი არის დოზირების ხელსაწყო, რომელზეც აღნიშნულია გრადუირების ხაზები მილილიტრებში. ის დამაგრებულია 30 მლ და 50 მლ ტევადობის ფლაკონი-საწვეთურის ხრახნიან თავსახურზე. საჭიროების, შეიძლება მისი ამოღება და გამოყენება დოზის გასაზომად პიპეტის ნაცვლად.

უკუჩვენებები: ალერგია მოქმედი ნივთიერების სიმეთიკონის ან პრეპარატის ნებისმიერი სხვა კომპონენტების მიმართ.

შენახვის პირობები: პრეპარატი ინახება არაუმეტეს 25C ტემპერატურაზე, ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. არ უნდა მოხდეს გაყინვა!

ვარგისიანობის ვადა: 36 თვე. ესპუმიზანი ბეიბის გამოყენება შეიძლება ფლაკონის გახსნიდან 6 თვის განმავლობაში.

ესპუმიზანი®ბები100მგ**/მლ,შიგნითმისაღებიწვეთები,** ემულსია

სიმეთიკონი

მოცემულიპრეპარატისგამოყენებისდაწყებამდეყურადღებითწაიკითხეთსრულიჩანართი,რადგანისშეიცავსთქვენთვისმნიშვნელოვანინფორმაციას . მოცემული პრეპარატი ყოველთვის გამოიყენეთ ამ ჩანართში მოყვანილი მითითებების ზუსტად დაცვით ან მკურნალი ექიმის თუ ფარმაცევტის დანიშნულების შესაბამისად. - შეინახეთ ეს ჩანართი. შეიძლება, კვლავ დაგჭირდეთ მისი გადაკითხვა. - თუ დამატებითი ინფორმაცია ან რჩევა დაგჭირდათ, მიმართეთ ფარმაცევტს. - რომელიმე გვერდითი მოქმედების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს. ეს ასევე ეხება ნებისმიერ შესაძლო გვერდით მოქმედებას, რომელიც არ არის მითითებული მოცემულ ჩანართში. იხ. პარაგრაფი 4. - თუ 3 დღის განმავლობაში მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა ან გაუარესდა, მიმართეთ ექიმს.

მოცემული****ჩანართის შინაარსი

1. რას წარმოადგენს პრეპარატი ესპუმიზანი ® ბეიბი და რისთვის გამოიყენება

2. რა უნდა იცოდეთ პრეპარატ ესპუმიზანი ® ბეიბის მიღებამდე

3. როგორ მიიღება პრეპარატი ესპუმიზანი ® ბეიბი

4. შესაძლო გვერდითი მოქმედება

5. პრეპარატ ესპუმიზანი ® ბეიბის შენახვის პირობები

6. შეფუთვის შიგთავსი და დამატებითი ინფორმაცია

1**.****რას წარმოადგენს

პრეპარატიესპუმიზანი®ბებიდა რისთვის გამოიყენება**

მოცემული სამკურნალო საშუალება ხსნის აირების ჭარბ გამოთავისუფლებას (მუცელში აირების წარმოქმნა და დაგროვება) და განკუთვნილია ყველა ასაკობრივ ჯგუფში გამოსაყენებლად. მისი მოქმედება ეფუძნება საკვებ მასებში და საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ლორწოში არსებული აირის ბუშტუკების დაშლას. ამ გზით გამოთავისუფლებული აირები შეიწოვება ნაწლავის კედელში, ასევე გამოთავისუფლდება ნაწლავის მოძრაობის დროს.

პრეპარატესპუმიზანი®ბების დანიშვნა

გამოიყენება:

თვით მკურნალობის წესით:

- კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში აირების არსებობით გამოწვეული დარღვევების ნიშნების მკურნალობისთვის, მაგალითად, ნაწლავში აირების დაგროვება (მეტეორიზმი), აირების ჭარბი გამოთავისუფლება ან კოლიკა ჩვილებში (სამთვიანთა კოლიკა).

ექიმის მეთვალყურეობით:

- მკურნალობისთვის, რომელიც მიმართულია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში აირების არსებობით გამოწვეული დარღვევების სიმპტომების მოხსნისკენ, მაგალითად, აირების მომატებული წარმოქმნა ნაწლავში ოპერაციის შემდეგ;

- მუცლის ღრუს მოსამზადებლად დიაგნოსტიკური პროცედურებისთვის (მაგალითად, რენტგენოგრაფია, უბგ, ენდოსკოპიური გამოკვლევა, საკონტრასტო საშუალებების სუსპენზიაზე დანამატის სახით).

თუ 3 დღის შემდეგ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა ან გაუარესდა, უნდა მიმართოთ ექიმს.

2**.****რა უნდა იცოდეთ

პრეპარატესპუმიზანი®ბების****მიღებამდე**

არ მიიღოთ პრეპარატიესპუმიზანი®ბეი****ბი

- თუ გაქვთ ალერგია სიმეთიკონის ან მოცემული პრეპარატის ნებისმიერი სხვა კომპონენტების მიმართ (ჩამოთვლილია პარაგრაფში 6).

- გახსოვდეთ ამის შესახებ, თუ აძლევთ ამ პრეპარატს სხვა პირებს, ვინაიდან მათაც შეიძლება ეხებოდეთ ეს საკითხი.

განსაკუთრებული გაფრთხილება და უსაფრთხოების ზომები

პრეპარატ ესპუმიზანი ® ბეიბის მიღებამდე კონსულტაციისთვის მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ახალი ჩივილების გამოვლენისას უნდა მიმართოთ ექიმს. არ მიიღოთ მოცემული პრეპარატი 14 დღეზე მეტი დროის განმავლობაში ექიმთან კონსულტაციის გარეშე. თუ ამ დროის განმავლობაში სიმპტომები არ ალაგდა, უნდა მიმართოთ ექიმს.

ბავშვები და მოზარდები

პირველ რიგში, ჩვილებსა და ბავშვებში პრეპარატის გამოყენებამდე, უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან.

სხვასამკურნალოსაშუალებები დაპრეპარატიესპუმიზანი®ბები

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედების შესახებ ცნობილი არ არის.

პრეპარატესპუმიზანი®ბებისმიღებასაკვებთანდასასმელებთანერთად

განსაკუთრებული პირობები აღნიშნული არ არის.

ორსულობა**,ძუძუთიკვება****და შვილოსნობის ფუნქცია**

თუ ხართ ორსულად ან ბავშვს ძუძუთი კვებავთ, ფიქრობთ, რომ ხართ ორსულად, ან გეგმავთ ორსულობას, მოცემული სამკურნალო საშუალების მიღებამდე კონსულტაციისთვის მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ორსულობის პერიოდში მოცემული პრეპარატის ზემოქმედების შესახებ კლინიკური მონაცემები არ არსებობს, ამიტომ ორსულობისა და ძუძუთი კვების პერიოდში მისი გამოყენება რეკომენდებული არ არის.

სატრანსპორტო საშუალებების მართვა და მექანიზმებთან მუშაობა

სიფრთხილის განსაკუთრებული ზომების დაცვას არ საჭიროებს.

პრეპარატი ესპუმიზანი ® ბეიბი შეიცავს ნატრიუმს.

მოცემული სამკურნალო საშუალების 1 მლ შეიცავს 1 მმოლზე (23 მგ) ნაკლებ ნატრიუმს, ე.ი. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ პრაქტიკულად „არ შეიცავს ნატრიუმს“.

3**.როგორ მიიღება პრეპარატიესპუმიზანი®ბები**

მოცემული პრეპარატი ყოველთვის მიიღეთ ამ ჩანართში მოყვანილი მითითებების ზუსტად დაცვით ან მკურნალი ექიმის თუ ფარმაცევტის დანიშნულების შესაბამისად. ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, კონსულტაციისთვის მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

არსებობსპრეპარატესპუმიზანი ® ბეიბის დოზის განსაზღვრისორიმეთოდი __

იმის მიხედვით, თუ რამდენად მაღალია დოზა, მისი განსაზღვრა შეიძლება:

- პიპეტით;

- მილილიტრებით (მლ) გრადუირებული საზომი ხუფით.

საზომი ხელსაწყოების გამოყენების დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დოზირების ცხრილის ქვემოთ.

დოზირება __

მოცემული სამკურნალო საშუალების დოზა განისაზღვრება თქვენი სიმპტომების გამოხატულობის მიხედვით.

რეკომენდებული დოზა:

თვითმკურნალობის სახით კუჭ _-_ნაწლავ ის ტრაქტ ში აირების არსებობით გამოწვეული დარღვევების ნიშნების მოსახსნელად

ასაკობრივი ჯგუფი | დოზა წვეთებში (პიპეტი)
---|---
ჩვილები | 5-10 წვეთს უმატებენ ბავშვის საკვებს ბოთლში ან აძლევენ ჩვილს პატარა კოვზით უშუალოდ ძუძუთი კვების წინ.
1-6 წელი | 10 წვეთი 3-5-ჯერ დღე-ღამეში
6-14 წელი | 10-20 წვეთი 3-5-ჯერ დღე-ღამეში
მოზარდები და მოზრდილები | 20 წვეთი 3-5-ჯერ დღე-ღამეში

ამ პრეპარატის მიღება შეიძლება ოპერაციის შემდეგაც (ექიმის მეთვალყურეობით).

მოცემულ პრეპარატს ღებულობენ ჭამის დროს ან ჭამის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში

 • აგრეთვე, ძილის წინ.

მოცემული პრეპარატის მიღება უნდა გაგრძელდეს სანამ დარღვევების ნიშნები შენარჩუნებულია, ხოლო სამედიცინო კონსულტაციის გარეშე - არაუმეტეს 14 დღის განმავლობაში.

მოცემული პრეპარატის ხანგრძლივად მიღება შეიძლება მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. ასევე, იხილეთ პარაგრაფი 2 „განსაკუთრებული მითითება და უსაფრთხოების ზომები“.

დიაგნოსტიკური პროცედურების წინ (ექიმის დანიშნულებით)

დოზა მლ-ში (საზომი ხუფი)

გამოკვლევამდე ერთი დღით ადრე – 1 მლ 3-ჯერ დღე-ღამეში ჭამის შემდეგ და გამოკვლევის ჩატარების დღეს დილით – 1 მლ

საკონტრასტო საშუალებების სუსპენზიაზე დანამატის სახით (ექიმის მეთვალყურეობით) __

დოზა მლ-ში (საზომი ხუფი)

კონტრასტული საშუალების 1ლ „ფაფაზე“ 2-4მლ ორმაგი კონტრასტული გამოსახულების მისაღებად

კუჭისა და წვრილი ნაწლავის გამოკვლევის _წინ (__ენდოსკოპია)_ექიმის მეთვალყურეობით ____

დოზა მლ-ში (საზომი ხუფი)

2-3 მლ ენდოსკოპიის ჩატარებამდე
საჭიროების შემთხვევაში, თუ გამოკვლევას ხელს უშლის ქაფის ბუშტუკები, მათი გაქრობა შეიძლება დამატებით რამდენიმე მილილიტრი ემულსიის შეყვანით ენდოსკოპის ინსტრუმენტულ არხში გამოკვლევის ჩატარების დროს

გამოყენები სწესი __

გამოყენებამდე კარგად შეანჯღრიეთ!

პიპეტის გამოყენება (10-25 წვეთი ) :

ფლაკონი დაიჭირეთ ვერტიკალურად, პიპეტის თავით ქვევით.

25 წვეთი შეესაბამება 1 მლ ემულსიას (შეესაბამება 100 მგ სიმეთიკონს).

საზომი ხუფის გამოყენება :

საზომი ხუფი (დოზირების ხელსაწყო) გრადუირების ხაზებით მილილიტრებში დამაგრებულია 30 მლ და 50 მლ ტევადობის ფლაკონი-საწვეთურის ხრახნიან თავსახურზე. საჭიროების შემთხვევაში (მაგალითად, თუ საჭიროა 25 წვეთი ან მეტი), შეიძლება მისი მოხსნა და გამოყენება დოზის გასაზომად პიპეტის ნაცვლად.

მითითება: გადაყლაპვის საშიშროების გამო საზომი ხუფი შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

თუმიიღეთ/გამოიყენეთ პრეპარატესპუმიზანი®ბებისსაჭიროზემეტირაოდენობა

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოცემული პრეპარატის ძალიან დიდი დოზის მიღებამ გამოიწვიოს რაიმე სახის არასასურველი მოვლენა. ამ პრეპარატის დიდი რაოდენობის მიღებასაც კი არ ახლავს რაიმე პრობლემები. მოცემული პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება, სიმეთიკონი, შლის ქაფს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში მხოლოდ ფიზიკური გზით. ნაწლავში გავლისას სიმეთიკონი არ შეიწოვება და არ ხდება მისი ქიმიური ან ფერმენტული გარდაქმნა.

თუდაგავიწყდათპრეპარატესპუმიზანი®ბებისმიღება

ეს დოზა შეგიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერ დროს.

თუშეწყვიტეთპრეპარატესპუმიზანი®ბებისმიღება

შესაძლებელია, დარღვევები განახლდეს.

მოცემული პრეპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

4.შესაძლოგვერდითი****მოქმედება

სიმეთიკონის შემცველი პრეპარატების მიღების შემდეგ ცნობილია ალერგიული რეაქციების შესახებ, მათ შორის ურტიკარიული გამონაყარი, გამონაყარი, კანის გაწითლება, ქავილი, ალერგიული დერმატიტი და კანის სხვა რეაქციები. არსებული მონაცემების საფუძველზე სიხშირე შეფასებას არ ექვემდებარება (სიხშირე უცნობია).

შეტყობინება გვერდითი მოქმედების შესახებ

რომელიმე გვერდითი მოქმედების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართეთ მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს. ეს ასევე ეხება ნებისმიერ შესაძლო გვერდით მოქმედებას, რომელიც არ არის მითითებული ამ ჩანართში. ასევე, შეგიძლიათ გააგზავნოთ შეტყობინება გვერდითი მოქმედების შესახებ უშუალოდ შეტყობინებათა ეროვნული სისტემის საშუალებით. გვერდითი მოქმედების შესახებ შეტყობინების გაგზავნით შეგიძლიათ დახმარება ამ პრეპარატის უსაფრთხოების შესახებ მეტი ინფორმაციის შეგროვებაში.

5**.პრეპარატესპუმიზანი®ბებიშენახვის****პირობები**

მოცემული სამკურნალო საშუალება შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას

არ გამოიყენოთ ეს სამკურნალო საშუალება ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ, რომელიც მითითებულია გარე შეფუთვაზე და ეტიკეტზე წარწერა „ვარგისია”-ს შემდეგ. ვარგისობის ვადის გასვლის თარიღი გულისხმობს მითითებული თვის ბოლო დღეს.

შეინახეთ არაუმეტეს 30˚C ტემპერატურაზე. არ გააცივოთ და არ გაყინოთ.

ვარგისობის ვადა: 36 თვე.

ფლაკონის გახსნის შემდეგ მოცემული პრეპარატის გამოყენება შეიძლება 6 თვის განმავლობაში.

არ გადააგდოთ პრეპარატები კანალიზაციაში ან საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად. არასაჭირო პრეპარატის უტილიზაციის საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციისთვის მიმართეთ ფარმაცევტს. ეს ზომები ხელს უწყობს გარემოს დაცვას.

6**.შეფუთვის შიგთავსი დადამატებითი****ინფორმაცია**

პრეპარატესპუმიზანი®ბებისშემადგენლობა

- მოქმედი ნივთიერება არის სიმეთიკონი.

1 მლ შიგნით მისაღები ემულსია შეიცავს 100 მგ სიმეთიკონს.

- სხვა კომპონენტები: მაკროგოლის სტეარატი, გლიცერინის მონოსტეარატი 40-55, სორბინის მჟავა (E200), ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (E524) - pH მნიშვნელობის დასარეგულირებლად, ნატრიუმის ქლორიდი, კარბომერები, ნატრიუმის ციტრატი (E331), სუკრალოზა (E955), გაწმენდილი წყალი.

პრეპარატესპუმიზანი®ბებისაღწერადაშეფუთვის****შიგთავსი

პრეპარატი არის რძისფერი-თეთრი ფერის, ოდნავ ბლანტი ემულსია, 30მლ ან 50 მლ ტევადობის ყავისფერი მინის ფლაკონში ეტიკეტით, პიპეტით, თავსახურით, რომელიც აღჭურვილია არასანქცირებული გახსნისგან დამცავი მექანიზმით (ხრახნიანი თავსახური მოსახსნელი რგოლით) და მასთან მიმაგრებული საზომი ხუფით.

ამ პრეპარატისთვის დამახასიათებელია სითხის თანდათანობით გაყვითლება.

შეიძლება, გაყიდვაში ყველა ზომის შეფუთვა არ იყოს წარმოდგენილი.

გაცემის****პირობები

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

ფასები
ფასები ახლდება კვირაში ერთხელ
სურათი მონაცემები აფთიაქი ფასი
ესპუმიზანი ბეიბი100მგ/მლ 30მლ
 • სახელი: ესპუმიზანი ბეიბი100მგ/მლ 30მლ
 • მწარმოებელი: Berlin-Chemie AG (გერმანია)
 • შეფუთვა: 100მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები,ემულსია ბავშვებისათვის მინის ფლაკონი №1
Aversi 13.33 ლ
ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები ორალური 100მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1
 • სახელი: ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები ორალური 100მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1
 • მწარმოებელი: Berlin-Chemie AG (გერმანია)
 • შეფუთვა: 100მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები,ემულსია ბავშვებისათვის მინის ფლაკონი №1
Pharmadepot 14.12 ლ
ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები ორალური 100მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1
 • სახელი: ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები ორალური 100მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1
 • მწარმოებელი: Berlin-Chemie AG (გერმანია)
 • შეფუთვა: 100მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები,ემულსია ბავშვებისათვის მინის ფლაკონი №1
GPC 13.43 ლ
Espumisan - ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები 100მგ 30მლ
 • სახელი: Espumisan - ესპუმიზანი ბეიბი წვეთები 100მგ 30მლ
 • მწარმოებელი: Berlin-Chemie AG (გერმანია)
 • შეფუთვა: 100მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები,ემულსია ბავშვებისათვის მინის ფლაკონი №1
PSP 12.57 ლ