ნატრიუმის ქლორიდი - SODIUM CHLORIDE
ნატრიუმის ქლორიდი - SODIUM CHLORIDE

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ყველა სხვა არათერაპიული საშუალებები, გამხსნელი და განსაზავებელი საშუალებები, საირიგაციო ხსნარების ჩათვლით

გაცემის რეჟიმი: III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

აქტიური ინგრედიენტები:

ფასები
ფასები ახლდება კვირაში ერთხელ
სურათი მონაცემები აფთიაქი ფასი
ნატრიუმის ქლორ.10% 200მლ (საქ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ.10% 200მლ (საქ)
Aversi 9 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 1000მლ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 1000მლ
 • მწარმოებელი: «Liqvor» CJSC (სომხეთი)
 • შეფუთვა: 0.9% 1000მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 3.87 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 100მლ(ლიქვ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 100მლ(ლიქვ)
 • მწარმოებელი: «Liqvor» CJSC (სომხეთი)
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 2.08 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 100მლ(ჯურაბ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 100მლ(ჯურაბ
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 1.24 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9%10მლ#10(ბიოფ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9%10მლ#10(ბიოფ
 • მწარმოებელი: Tbilisi Pharmacy factory LTD (შუალედური ფარმაცევტული პროდუქტის მწარმოებელი -Yerevan Chemical Pharmaceutical Firm OJSC(სომხეთი)) (საქართველო)
 • შეფუთვა: 0,9% 10მლ საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №10
Aversi 3.07 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 200მლ(ლიქვ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 200მლ(ლიქვ)
 • მწარმოებელი: «Liqvor» CJSC (სომხეთი)
 • შეფუთვა: 0.9% 200მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 2.23 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 250მლ(ჯურაბ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 250მლ(ჯურაბ
 • შეფუთვა: 0,9% 250მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 1.35 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(გერმ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(გერმ)
 • შეფუთვა: 0,9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენების პოლიმერული (პოლიოლეფინი) კონტეინერი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 4.91 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(ლიქვ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(ლიქვ)
 • მწარმოებელი: «Liqvor» CJSC (სომხეთი)
 • შეფუთვა: 0,9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენების პოლიმერული (პოლიოლეფინი) კონტეინერი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 2.33 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(ჯურაბ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 500მლ(ჯურაბ
 • შეფუთვა: 0,9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენების პოლიმერული (პოლიოლეფინი) კონტეინერი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 1.74 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9% 5მლ#10ა
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9% 5მლ#10ა
 • მწარმოებელი: «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 5მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
Aversi 2.63 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9%1000მლ(ფარმ)
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9%1000მლ(ფარმ)
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 2.97 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 100მლ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 100მლ #1
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ #1
 • შეფუთვა: 0,9% 250მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.35 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #5
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #5
 • მწარმოებელი: „TBILCHEMPHARMA“ JSC (საქართველო)
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ კანქვეშ შესაყვანი, ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
Pharmadepot 1.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ #1
 • შეფუთვა: 0,9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენების პოლიმერული (პოლიოლეფინი) კონტეინერი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.75 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • შეფუთვა: 0,9% 250მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.5 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 100მლ პაკეტი პვქ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 100მლ პაკეტი პვქ #1
 • მწარმოებელი: OJSC «FIRMA MEDPOLIMER» (რუსეთი)
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.65 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ პაკეტი პვქ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ პაკეტი პვქ #1
 • შეფუთვა: 9 მგ/მლ 500 მლ ი.ვ. საინფუზიო და გარეგანი გამოყენების ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1
Pharmadepot 1.65 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • მწარმოებელი: «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ კანქვეშ შესაყვანი, ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
Pharmadepot 2.63 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • მწარმოებელი: «Borisovskiy zavod medicinskikh preparatov» OJSC (ბელარუსი)
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №10
Pharmadepot 2.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 400მლ ფლაკონი #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 400მლ ფლაკონი #1
 • მწარმოებელი: JV «REKA-MED FARM» LLC (უზბეკეთი)
 • შეფუთვა: 0,9% 400მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.68 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #50
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #50
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ კანქვეშ შესაყვანი, ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
Pharmadepot 4.7 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • მწარმოებელი: «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
 • შეფუთვა: 0,9% 10მლ საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №10
Pharmadepot 3.35 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • მწარმოებელი: OJSC «FIRMA MEDPOLIMER» (რუსეთი)
 • შეფუთვა: 0,9% 250მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Pharmadepot 1.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ კანქვეშ შესაყვანი, ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
Pharmadepot 1.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • მწარმოებელი: Tbilisi Pharmacy factory LTD (შუალედური ფარმაცევტული პროდუქტის მწარმოებელი -Yerevan Chemical Pharmaceutical Firm OJSC(სომხეთი)) (საქართველო)
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 5მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
Pharmadepot 2 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი-დარნიცა ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი-დარნიცა ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • შეფუთვა: 0,9% 10მლ საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №10
Pharmadepot 2.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ #1
 • შეფუთვა: 0,9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენების პოლიმერული (პოლიოლეფინი) კონტეინერი №1 (პირველადი შეფუთვით)
GPC 4.95 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 10მლ ამპულა #10
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 10მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10
GPC 3.1 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #5
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #5
 • მწარმოებელი: „TBILCHEMPHARMA“ JSC (საქართველო)
 • შეფუთვა: 0,9% 5მლ კანქვეშ შესაყვანი, ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
GPC 1.9 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 250მლ პაკეტი პვქ #1
 • მწარმოებელი: OJSC «FIRMA MEDPOLIMER» (რუსეთი)
 • შეფუთვა: 0,9% 250მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1 (პირველადი შეფუთვით)
GPC 1.9 ლ
ნატრ.ქლორ.0.9% 5მლN10 გროტექსი
 • სახელი: ნატრ.ქლორ.0.9% 5მლN10 გროტექსი
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 5მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
PSP 2.75 ლ
Sodium clorid - ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ-NH/IN
 • სახელი: Sodium clorid - ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ-NH/IN
 • შეფუთვა: 9 მგ/მლ 500 მლ ი.ვ. საინფუზიო და გარეგანი გამოყენების ხსნარი პოლიპროპილენის ფლაკონი №1
PSP 1.55 ლ
Sodium Chloride - ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 5მლ 10 ამპულა
 • სახელი: Sodium Chloride - ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 5მლ 10 ამპულა
 • მწარმოებელი: «Borisovskiy zavod medicinskikh preparatov» OJSC (ბელარუსი)
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 5მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
PSP 2.74 ლ
ნატრიუმის ქლორ0.9%100მლ(ფარმატ
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორ0.9%100მლ(ფარმატ
 • შეფუთვა: 0.9% 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პვქ პაკეტი №1 (პირველადი შეფუთვით)
Aversi 1.5 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საირიგაციო 10% 200მლ პაკეტი #1
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საირიგაციო 10% 200მლ პაკეტი #1
Pharmadepot 7.76 ლ
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • სახელი: ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 5მლ ამპულა #10
 • მწარმოებელი: «Borisovskiy zavod medicinskikh preparatov» OJSC (ბელარუსი)
 • შეფუთვა: 9მგ/მლ 5მლ ი.ვ., ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
GPC 2.9 ლ
მსგავსი წამლები

წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით