მოვალისი - Movalis
მოვალისი - Movalis

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული პრეპარატები, ოქსიკამები

გაცემის რეჟიმი: III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

აქტიური ინგრედიენტები:

ანოტაციები
დააჭირეთ აფთიაქის სახელს ანოტაციის სანახავად

მოვალისი


შემადგენლობა
აქტიური ნივთიერება
1 ტაბ . შეიცავს 7.5 მგ და 15.0 მგ მელოქსიკამს ;
დამხმარე ნივთიერებები
ნატრიუმის ციტრატი , ლაქტოზა , მიკროკრისტალური ცელულოზა , პოლივიდონი , სილიციუმისკოლოიდური დიოქსიდი , კროსპოვიდონი , მაგნიუმის სტეარატი .
1 სანთელი შეიცავს 7.5 მგ და 15.0 მგ მელოქსიკამს .
დამხმარე ნივთიერებები : სანთლის მასა ( სუპოცირი BP) , მაკროგოლის გლიცერილსტეარატი (პოლიეთილენგლიკოლის გლიცერილჰიდროქსი - სტეარატი ).
აღწერილობა : სანთლები - გლუვი , მოყვითალო - მომწვანო ფერის სანთლები ფუძეზე ჩაღრმავებით .
ტაბლეტები - მრგვალი , ღია ყვითელი ფერის ტაბლეტები . ერთი მხარე გამობერილი , დამრეცი კიდეებით, გამობერილ მხარეს ფირმის ლოგოტიპი ; მეორე მხარეს - ჩაღრმავებული ნაზოლი , რომლის ორივემხარეს აღინიშნება გრავიურა “59 D ” 7.5 მგ - იანი ტაბლეტებისთვის ან “77 C ” 15 მგ - იანიტაბლეტებისთვის .

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება .

ფარმაკოლოგიური თვისებები
მოვალისი ანთების საწინააღმდგო არასტეროიდული პრეპარატია , რომელიც განეკუთვნება ენოლონის მჟავასწარმოებულებს . იგი ავლენს ანთების საწინააღმდეგო , ტკივილგამაყუჩებელ და სიცხის დამწევ მოქმედებას .მელოქსიკამის გამოხატული ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება დადგენილია ანთების ყველა სტანდარტულ მოდელზე. მელოქსიკამის მოქმედების მექნიზმს პროსტაგლანდინების - ანთების ცნობილი მედიატორების სინთეზისინჰიბირების მისი უნარი წარმოადგენს .
In vivo მელოქსიკამი პროსტალგანდინების სინთეზის ინჰიბირებას ანთების კერაში უფრო მეტად , ვიდრე კუჭისლორწოვან გარსში ან თირკმელებში .
ეს განსხვავება დაკავშირებულია ციკლოოქსიგენაზა -2- ის ( ცოგ -2) შედარებით სელექტიურ ინჰიბირებაზეციკლოოქსიგენაზა -1- თან ( ცოგ -1) შედარებით . ითვლება , რომ ცოგ -2- ის ინჰიბირება უზრუნველყოფს ასაპ - ისთერაპიულ ეფექტს , მაშინ , როდესაც მუდმივად არსებული იზოფერმენტის ცოგ -1- ის ინჰიბირება შეიძლება იყოსკუჭისა და თირკმელების მხრივ გვერდითი მოქმედების მიზეზი .
მელოქსიკამის სელექტიურობა ცოგ -2- ის მიმართ დადასტურებულია სხვადასხვა ტესტ - სისტემებით , როგორც in vitro, ასევე in vivo . მელოქსიკამის ცოგ -2- ის ინჰიბირების სელექტიური უნარი , მოახდინოს ცოგ -2- ის ინჰიბირება , ნაჩვენებია in vitro ადამიანის სისხლის ტესტ - სისტემების კვლევისთვის . in vivo დადგენილია , რომ მელოქსიკამი (დოზებში 7.5 და 15 მგ ) აქტიურად ახდენს ცოგ -2- ის ინჰიბირებას , ახდენს ლიპოპოლისაქარიდებითსტიმულირებულ პროსტალგანდინი E 2 – ს პროდუქციის ინჰიბირებას ( რეაქცია , რომელიც კონტროლდება ცოგ -2- ით) და შედარებით ნაკლებად თრომბოქსანის ინჰიბირებას , რომელიც მონაწილეობს სისხლის შედედების პროცესში ( ცოგ-1 კონტროლირებადი რეაქცია ). ეს ეფექტები დამოკიდებული იყო დოზის სიდიდეზე . in vivo ნაჩვენებია , რომმელოქსიკამი რეკომენდებულ დოზებში არ მოქმედებდა თრომბოციტების აგრეგაციაზე და სისხლდენისხანგრძლივობაზე ინდომეტაცინის , დიკლოფენაკის , იბუპროფენისა და ნაპროქსენისაგან განსხვავებით , რომელთამოქმედება იწვევს თრომბოციტების აგრეგაციის დათრგუნვას და სისხლდენის დროის გაზრდას , არ იცვლება .
კლინიკურ კვლევებში გვერდითი ეფექტები კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის მხრივ ვითარდებოდა უფრო იშვიათად 7.5 და 15მგ მელოქსიკამის მიღებისას , სხვა ასაპ - ების გამოყენებასთან შედარებით . ეს განსხვავება გვერდითი ეფექტების ხშირგამოვლენასთან დაკავშირებით ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე , რომ მელოქსიკამის მიღებისას იშვიათია ისეთიმოვლენები , როგორიცაა დისპეფსია , ღებინება , გულისრევა და აბდომინური ტკივილი .

ფარმაკოკინეტიკა
მელოქსიკამი კარგად შეიწოვება კუჭ - ნაწლავის ტრაქტიდან , რაც მიუთითებს მის მაღალ , აბსოლუტურბიოშეღწევადობაზე პერორალური მიღებისას (89%).
ერთჯერადი მიღებისას ტაბლეტების სახით საშუალო მაქსიმალური კონცენტრაცია სისხლის პლაზმაში მიიღწევა 5-6საათის შემდეგ . მრავალჯერადი მიღებისას ფარმაკოკინეტიკის მდგრადი მდგომარეობა მიიღწევა 3- დან 5 დღემდე .
P პრეპარატის მაქსიმალურ (Cmax) და ბაზალურ კონცენტრაციებს (Cmax)
შორის დიაპაზონი ფარმაკოკინეტიკის მდგრადი მდგომარეობის პერიოდში მისი დღეში ერთჯერადი მიღების შემდეგშედარებით მცირეა და შეადგენს 0.4-1.0 მკგ / მლ _7.5 მგ

 • იანი დოზისთვის და 0.8-2.0 მკგ / მლ – 15 მგ - იანიდოზისთვის . მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაში მდგრადი ფარმაკოკინეტუკური მდგომარეობის დროს მიიღწევა 5-6 საათის შემდეგ ტაბლეტების მიღებიდან .
  პრეპარატის კონცენტრაცია მუდმივი მიღების შემდეგ 1 წლის განმავლობაში ემსგავსება იმ კონცენტრაციას , რომელიცაღინიშნება ფარმაკოკინეტიკის პირველი მდგრადი მდგომარეობის მიღწევისას .
  საკვების ერთდროული მიღება არ მოქმედებს პრეპარატის შეწოვაზე .
  სანთლები
  ნაჩვენებია , რომ სანთლები ტაბლეტების ბიოექვივალენტურია . P პრეპარატის მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაშიფარმაკოკინეტიკური მდგრადი მდგომარეობის პერიოდში მიიღწევა დაახლოებით 5 საათში პრეპარატისმიღებიდან . პრეპარატის მაქსიმალურ (Cmax) და ბაზალურ კონცენტრაციებს (Cmax) შორის დიაპაზონი ტაბლეტებისმსგავსია .
  განაწილება
  მელოქსიკამი კარგად უკავშირდება პლაზმის ცილებს ( ალბუმინებს 99%). იგი აღწევს სინოვიურ სითხეში , სადაცმისი კონცენტრაცია შეადგენს პლაზმაში კონცენტრაციის დაახლოებით 50%.
  განაწილების მოცულობა მცირეა , საშუალოდ 11 ლ . ინდივიდუალური ამპლიტუდა - 30-40%.
  მეტაბოლიზმი
  მელოქსიკამი თითქმის სრულად მეტაბოლიზდება ღვიძლში და ქმნის 4 ფარმაკოლოგიურად არააქტიური მეტაბოლიტს. ძირითადი მეტაბოლიტი 5’- კარბოქსიმელოქსიკამი ( დოზის სიდიდის 60%) წარმოიქმნება შუალედური მეტაბოლიტის5’- ჰიდროქსიმელოქსიკამის დაჟანგვით ; ეს უკანასკნელი ექსტრაგირდება , მაგრამ უფრო მცირე რაოდენობით (დოზის 9%). in vitro კვლევებმა აჩვენა , რომ ამ მეტაბოლურ გარდაქმნაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს CYP 2C9 ,დამატებითი მნიშვნელობა აქვს იზოფერმენტ CYP 3A4. ორი სხვა მეტაბოლიტის წამოქმნაში ( რომლებიც შეადგენსშესაბამისად დოზის 16% და 14%) მონაწილეობს პეროქსიდაზა , რომლის აქტივობა , როგორც სჩანს ,ინდივიდუალურად ვარირებს .
  გამოყოფა
  თანაბრად გამოიყოფა შარდთან და ფეკალურ მასებთან ერთად , უპირატესად მეტაბოლიტების სახით . უცვლელისახით ფეკალურ მასებთან ერთად გამოიყოფა სადღეღამისო დოზის 5%- ზე ნაკლები , ხოლო შარდში პრეპარატისძალიან მცირე რაოდენობაა . M მელოქსიკამის საშუალო ნახევარგამოყოფის საშუალო პერიოდი 20 საათს შეადგენს .
  პლაზმის კლირენსი საშუალოდ 8 მლ / წთ შეადგენს . M მელოქსიკამი , დოზებში - 7.5-15 მგ , ავლენს პირდაპირფარმაკოკინეტიკას პერორალური მიღებისას .
  ღვიძლის და / ან თირკმელების ფუნქციის უკმარისობა
  ღვიძლის ფუნქციის უკმარისობა , ასევე , მცირედ ან საშუალოდ გამოხატული თირკმლის უკმარისობა მელოქსიკამისფარმაკოკინეტიკაზე არსებით ზეგავლენას არ ახდენს . თირკმლის ტერმინალური უკმარისობისას , განაწილებისგაზრდილი მოცულობა შეიძლება თანხლებული იყოს თავისუფალი მელოქსიკამის შედარებით მაღალიკონცენტრაციით . A ამიტომ , ასეთ პაციენტებში სადღეღამისო დოზა 7.5 მგ - ს არ უნდა აღემატებოდეს .
  ხანდაზმული პაციენტები
  ხანდაზმულ პაციენტებში საშუალო კლირენსი ფარმაკოკინეტიკური მდგრადობის მდგომარეობის პერიოდში ,შედარებით მცირე აქვთ , ვიდრე ახალგაზრდა პაციენტებს .

ჩვენება
სიმპტომური მკურნალობა :
რევმატოიდული ართრიტი , ოსტეოართროზი , მაალკილოზებელი სპონდილიტი ,

უკუჩვენება
მომატებული მგრძნობელობა მელოქსიკამის ან მის შემადგენლობაში არსებული სხვა კომპონენტების მიმართ . A არსებობს ჯვარედინი მგრძნობელობის შესაძლებლობა აცეტილსალიცილის მჟავის და სხვაარასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ .
პრეპარატის დანიშვნა არ შეიძლება იმ პაციენტებისთვის , რომელთაც აცეტილსალიცილის მჟავის ან სხვაარასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ადრე გამოყენებისას , აღენიშნებოდათ ბრონქულიასთმის , ცხვირის პოლიპოზის , ანგიონევროზული შეშუპების ან ჭინჭრის ციების გამოვლინება .
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება გამწვავების ფაზაში ;
ღვიძლის ფუნქციის მძიმე უკმარისობა ;
თირკმლის მძიმე უკმარისობა ( თუ არ ტარდება ჰემოდიალიზი );
კუჭ - ნაწლავიდან სისხლდენა , ცერებროვასკულური სისხლდენა ან სხვა სისხლდენა ;
12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ;
ორსულობა და ლაქტაცია .
სანთლები არ გამოიყენება იმ პაციენტებში , რომლებსაც აღენიშნებათ სწორი ნაწლავის ან უკანა ტანისანთებითი დაავადებები ან სისხლდენა .
სიფრთხილით : ხანდაზმულ ასაკში , კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის ეროზიულ - წყლულოვანი დაზიანების დროს .

ორსულობა და ლაქტაცია
მოვალისი უკუნაჩვენებია ორსულობის დროს . P პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბირება შეიძლებააღმოჩნდეს არასასურველი გვერდითი მოვლენების მიზეზი ნაყოფის განვითარების მხრივ . Eეპიდემიოლოგიური მონაცემები მიუთითებს თვითნებური აბორტების და გულის მანკების განვითარებაზენაყოფში პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბიტორების მიღების შემდეგ . G გულის მანკის განვითარებისაბსოლუტური რისკი იზრდება 1%- დან 1.5%- მდე . ასეთი რისკი იზრდება დოზის და მკურნალობისხანგრძლივობის პროპორციულად .
ორსულობის III ტრიმესტრში პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბიტორების გამოყენება შეიძლებათანხლებული იყოს ნაყოფის განვითარების დარღვევით :
- არტერიული ნაკადის ადრეული დახურვით ან ფილტვის ჰიპერტენზიით გულ - ფილტვის სისტემაზეტოქსიკური მოქმედების გამო .
თირკმელების დისფუნქცია , შემდგომში თირკმლის უკმარისობის განვითარებით და ამნიონური სითხისრაოდენობის შემცირებით ;
დედას , მშობიარობის დროს შეიძლება აღენიშნოს სისხლდენის გახანგრძლივება და საშვილოსნოსკუმშვადობის შემცირება და ამის შედეგად მშობიარობის დროის გახანგრძლივება .
ცნობილია , რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები აღწევს ლაქტატში , რის გამოცმოვალისი არ არის რეკომენდებული ლაქტაციის პერიოდში .

განსაკუთრებული მითითებები
სიფრთხილეა საჭირო ( ისევე , როგორც სხვა აასპ - ს ) მიღებისასკუჭ - ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების მქონეპაციენ ტებში და ანტიკოაგულანტებზე მყოფ პაციენტებში . პაციენტები , რომლებიც აღნიშნავენ კუჭ -ნაწლავის ტრაქტის მხრივ სიმპტომებს , რეგულარულად უნდა იქნენ გამოკვლეული . კუჭ - ნაწლავის ტრაქტისწყლულოვანი დაზიანების წარმოქმნისას , აუცილებელია მოვალისის მოხსნა .
კნტ - დან სისხლდენა , წყლულები და პერფორაცია , პოტენციურად საშიშია ავადმყოფისთვის და შესაძლოააღმოცენდეს მკურნალობის პროცესში ნებისმიერ დროს , როგორც საგანგაშო სიმპტომების ან ანამნეზში კუჭ -ნაწლავის მხრიდან სერიოზული გართულებების არსებობისას , ასევე , უსიმპტომო პაციენტებში . უფროხშირად აღნიშნული გართულებები ვლინდება ხამდაზმულ ასაკში .
განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო იმ პაციენტებში , რომლებსაც გააჩნიათ კანის და ლორწოვანი გარსებისმხრივ გვერდითი მოვლენები . ამ შემთხვევაში უნდა განიხილოს საკითხი მოვალისის მოხსნის თაობაზე .
აასპ ახდენს თირკმელში პროსტაგლანდინების ინჰიბირებას . ეს უკანასკნელნი კი , მონაწილეობენთირკმლის პერფუზიის შენარჩუნებაში . აასპ - ს გამოყენებამ თირკმლის სისხლის მიმოქცევის დაქვეითებისპირობებში , შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ფარულად მიმდინარე თირკმლის უკმარისობის დეკომპენსაციას . აასპ - ს მოხსნისას , თირკმლის ფუნქცია , როგორც წესი , აღდგება საწყის დონემდე . უპირატესიხარისხით ამ რეაქციის განვითარების რისკი არის მოხუცებულთა ასაკში , ასევე , ავადმყოფები , რომელთაცაღენიშნებათ დეჰიდრატაცია , გულის შეგუბებითი უკმარისობა , ღვიძლის ციროზი , ნეფროზული სინდრომიან თირკმლის გამოხატული დაავადებები და პაციენტები , რომლებიც იღებენ დიურეზულ საშუალებებს , აგფ -ს ინჰიბიტორებს , ანგიოტენსინ II რეცეპტორების ანტაგონისტებს , ასევე სერიოზული ქირურგიული ჩარევისშემდეგ , რომელიც თანდართულია ჰიპოვოლემიით . ასეთ პაციენტებს თერაპიის დასაწყისში , აუცილებელიაჩაუტარდეთ დიურეზის და თირკმლის ფუნქციის კონტროლი .
იშვიათ შემთხვევებში , აასპ შეიძლება გახდეს ინტერსტიციული ნეფრიტის , გლომერულონეფრიტის ,მედულარული თირკმლის ნეკროზის ან ნეფროზული სინდრომის განვითარების მიზეზი .
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობის მქონე პაციენტებში , რომლებიც იმყოფებიან დიალიზზე , პრეპარატმოვალისის დოზა არ უნდა აჭარბებდეს 7.5 მგ - ს . თირკმლის საშუალო ან მცირედ გამოხატულიუკმარისობისას ( ანუ როდესაც კრეატინინის კლირენსი მეტია 25 მლ / წთ - ზე ) დოზის შემცირება არ არისაუცილებელი .
მოვალისის გამოყენებისას ( ისევე , როგორც აასპ - ს უმრავლესობა ) აღინიშნება ტრანსამინაზების ანღვიძლის სხვა მაჩვენებლების ფუნქციის მომატება სისხლში . უმრავლეს შემთხვევაში ეს მატება მცირეა დაგარდამავალი . თუ გამოვლენილი ცვლილებები მნიშვნელოვანია ან არ მცირდება დროთა განმავლობაში ,საჭიროა მოვალისის მოხსნა და დაკვირვების წარმოება შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევებით .
დასუსტებული ან გამოფიტული პაციენტები შეიძლება უარესად იტანდნენ გვერდით მოვლენებს , ამიტომასეთ პაციენტებში აუცილებელია გულმოდგინე დაკვირვება . სიფრთხილე უნდა დავიცვათ ხანდაზმულიპაციენტების მკურნალობისას , რომლებსაც აქვთ თირკმლის და ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის დაგულის დაავადებების განვითარების მომატებული რისკი .
აასპ - ს გამოყენება დიურეზულებთან ერთად , შეიძლება გახდეს ნატრიუმის , კალიუმის და სითხისშეკავების მიზეზი და გავლენა იქონიოს შარდმდენების ნატრიურეზულ ეფექტზე . ამის შედეგად ,მიდრეკილ პაციენტებში მძიმდება გულის უკმარისობა ან ჰიპერტენზია .
მელოქსიკამმა შეიძლება შენიღბოს ინფექციური დაავადებების სიმპტომები .
მელოქსიკამის გამოყენება , ისევე , როგორც პროსტაგლანდინების ციკლოოქსიგენაზის სინთეზის სხვაინჰიბიტორების გამოყენება , შეიძლება მოქმედებდეს ქალის ფერტილურ ფუნქციაზე . ამიტომ არ არისრეკომენდებული ორსულობის სურვილის შემთხვევაში , ჩასახვის უნარის დარღვევის დროს ან უნაყოფობისგამოკვლევის პერიოდში აუცილებელია მელოქსიკამის მოხსნის საკითხის განხილვა .

ავტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის შესაძლებლობაზე გავლენის შესახებ სპეციალურიგამოკვლევები არ ჩატარებულა . სიფრთხილე მართებთ იმ პაციენტებს , რომლებსაც აღენიშნებათმხედველობის დარღვევები , ძილიანობის ან ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ სხვა რაიმე სიმპტომები .

გვერდითი მოვლენები
კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - დისპეფსია , გულისრევა , ღებინება , ტკივილი მუცლის არეში , ყაბზობა ,მეტეორიზმი , დიარეა ;
პაციენტების 0.1-1%- ს - ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლების ტრანზიტორული ცვლილებები ( მაგ .ტრანსამინაზების ან ბილირუბინის მაჩვენებლების მომატება ), ეზოფაგიტი , კუჭისა და 12- გოჯა ნაწლავისწყლული , კუჭიდან და ნაწლავებიდან ფარული და ღია სისხლდენები ;
პაციენტების <0.1%- ზე - კუჭისა და ნაწლავების პერფორაციები , კოლიტი ; ჰეპატიტი , გასტრიტი ;
კუჭ - ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენა , ეროზიულ - გასტრიტული დაზიანება და კუჭის წყლულისპერფორაცია , პოტენციურად შეიძლება საშიში გახდეს სიცოცხლისათვის .
ჰემატოლოგიური :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - ანემია ;
პაციენტების 0.1-1%- ს - პერიფერიული სისხლის სურათის ცვლილებები , მათ შორის ლეიკოპენია დათრომბოციტოპენია . მიელოტოქსიკური პრეპარატების , კერძოდ მეტოტრექსატის ერთდროული დანიშვნაიწვევს ციტოპენიას .
კანის და ლორწოვანი გარსების მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - ქავილი , კანზე გამონაყარი ;
პაციენტების 0.1-1%- ჭინჭრის ციება ;
პაციენტების 1%- ზე ნაკლებს - ფოტოსენსიბილიზაცია . იშვიათად შესაძლებელია ბულოზური რეაქციები ,მულტიფორმული ერითემა , სტივენს - ჯონსის სინდრომი , ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი .
სასუნთქი სისტემის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე ნაკლებს - ასპირინის და სხვა ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების მიღების დროს ,მოვალისის ჩათვლით , ცალკეულ შემთხვევებში აღენიშნება ბრონქული ასთმის მწვავე შეტევები .
გულ - სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - შეშუპება .
პაციენტების 0.1-1%- არტერიული წნევის მომატება , ტაქიკარდია , სახის ჰიპერემია .
ც . ნ . ს - ის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - თავის ტკივილი , გაბრუება
პაციენტების 0.1-1%- თავბრუსხვევა , ყურებში შუილი , ძილიანობა .
<0.1%: ცნობიერების , ორიენტაციის დარღვევა , ხასიათის ცვლილება .
შარდ - სასქესო სისტემის მხრივ :
პაციენტების 0.1-1%- თირკმელების მაჩვენებლების ცვლილებები ( კრეატინინის და \ ან სისხლში შარდოვანასმაჩვენებლების მომატება ).
პაციენტების 0.1%- ზე ნაკლებს - თირკმელების მწვავე უკმარისობა .
შეიძლება განვითარდეს ინტერსტიციული ნეფრიტი , ალბუმინურია და ჰემატურია , თუმცა ამ ცვლილებების კავშირიმელოქსიკამის გამოყენებასთან დადგენილი არ არის .
ალერგიული რეაქციები :
პაციენტების 0.1%- ზე ნაკლებს - ანგიონევროზული შეშუპება , დაუყოვნებლივი ტიპის ალერგიული რეაქციები ,ანაფილაქსიური და ანაფილაქტოიდური რეაქციების ჩათვლით .
მხედველობის ორგანოების მხრივ :
კონიუნქტივიტი , მხედველობის დარღვევა , მათ შორის მხედველობის სიმახვილის დაქვეითება .

ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან
მოვალისის და აცეტილსალიცილის მჟავას ან სხვა არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებისერთდროული გამოყენება რეკომენდებული არ არის . არაპირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტებთან პრეპარატისკომბინაციით მოსალოდნელია სისხლის შედედების საწინააღმდეგო ეფექტის გაძლიერება .
მოვალისი ლითიუმთან კომბინაციით , იწვევს ამ უკანასკნელების კონცენტრაციის მომატებას სისხლის პლაზმაში .
მოვალისი აძლიერებს მეტოტრექსატის ჰემატოლოგიურ აქტივობას . ამ შემთხვევაში აუცილებელია სისხლის სურათისპერიოდული კონტროლი .
მოვალისის და კალიუმის შემცველი დიურეტიკების ერთდროული დანიშვნით , შესაძლებელია სისხლში კალიუმისკონცენტრაციის მომატება .
მოვალისის და კონტრაცეპტივების კომბინაციით ქვეითდება ამ უკანასკნელთა მოქმედების ეფექტი .
მოვალისის და ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების ერთდროულად დანიშვნისას , პროსტაგლანდინ -ვაზოდილატატორების ბლოკირებით ქვეითდება მათი ანტიჰიპერტენზიული მოქმედების ეფექტი .
ქოლესტირამინი კუჭ - ნაწლავის ტრაქტში იწვევს მელოქსიკამთან შეკავშირებას , რაც იწვევს ორგანიზმიდან მისიგამოყოფის პროცესის დაჩქარებას .
მოვალისის და ციკლოსპორინების ერთდროული დანიშვნით , ადგილი აქვს ამ უკანასკნელის ნეფროტოქსიურობისგაძლიერებას , რის გამოც საჭიროა თირკმელების ფუნქციის პერიოდული კონტროლი .
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები იწვევს ნატრიუმის , კალიუმის , სითხის გამოყოფისშეფერხებას და სალურეზული საშუალებების მოქმედების შესუსტებას , რაც ხელს უწყობს გულის უკმარისობის დაარტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებას .

მიღების წესი და დოზირება
რევმატოიდული ართრიტი :
15 მგ დღეში . თერაპიული ეფექტის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის შემცირება 7.5 მგ - მდე დღეღამეში .
ოსტეოართროზი -7.5 მგ დღეში . აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის გაზრდა 15 მგ - მდე დღეღამეში .
მაალკილიზირებელი სპონდილიტი -15 მგ დღეღამეში . თერაპიული ეფექტის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზისშემცირება 7.5 მგ - მდე დღეღამეში .
გვერდითი მოვლენების მომატებული რისკის და თირკმელების გამოხატული უკმარისობის დროს , როდესაც ტარდება ჰემოდიალიზი , სადღეღამისო დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 7.5 მგ - ს .
მოზარდებში
მაქსიმალური დოზა შეადგენს 0.25 მგ / კგ - ზე .
მოვალისის მაქსიმალური რეკომენდებული სადღეღამისო დოზა შეადგენს 15 მგ - ს .
ტაბლეტებს იღებენ ჭამის დროს წყალთან ან სხვა სითხეებთან ერთად .
რექტალური სანთლები რეკომენდებულია 7.5 მგ დოზით ერთხელ დღეში . მძიმე შემთხვევებში შეიძლება სანთლებისდოზის გაზრდა 15 მგ - მდე .
რექტალურად პრეპარატი გამოიყენება რაც შეიძლება ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში და გასათვალისწინებელიაადგილობრივი ტოქსიკურობის და სისტემური მოქმედების სუმირება .
კომბინირებული გამოყენება :
მოვალისის სუმარული დღიური დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 15 მგ - ს .

ჭარბი დოზირება
ამ დროს საჭიროა კუჭის ამორეცხვა და სიმპტომატური მკურნალობა .
სპეციფიკური ანტიდოტი არ არსებობს .
დადგენილია , რომ ქოლესტირამინი აჩქარებს ორგანიზმიდან მელოქსიკამის გამოყოფის პროცესს .

შენახვის ვადა
ტაბლეტები -5 წელი
სანთლები -3 წელი

შენახვის პირობები
ტაბლეტები : მშრალ ადგილას არაუმეტეს 25°C – მდე ტემპერატურაზე .
სანთლები : არაუმეტეს 300 C – ტემპერატურაზე .
ბავშვებისაგან დაცულ ადგილას .

შეფუთვ
N10 პვქ / ალ ფოლგის ბლისტერში . 1 ან 2 ბლისტერი ინსტრუქციასთან ერთად მუყაოს კოლოფში .
N6 ან N12 სანთელი ალუმინის ფოლგაში 7.5 მგ და 15 მგ . მეორადი შეფუთვა - მუყაოს კოლოფი .

გაცემის რეჟიმი
რეცეპტის გარეშე

საერთაშორისო დასახელება - meloxicam
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები სისტემური გამოყენებისათვის → ოქსიკამები
შემადგენლობა
1 ტაბლეტი შეიცავს 7.5 მგ მელოქსიკამს
1 ტაბლეტი შეიცავს 15 მგ მელოქსიკამს

ჩვენებები
რევმატოიდული ართრიტის, ოსტეოართროზის, მაანკილიზირებელი სპონდილიტის მკურნალობის მიზნით.

მიღების წესები და დოზები
რევმატოიდული ართრიტი: ენიშნებათ 15 მგ დღეში. მნიშვნელოვანი თერაპიული ეფექტის მიღწევისას შესაძლებელია დოზის შემცირება 7.5 მგ-მდე დღეში. ოსტეოართროზი – 7.5 მგ დღეში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის გაზრდა 15 მგ-მდე დღეში. მაანკილიზირებელი სპონდილიტი - 15 მგ დღეში. თირკმელების მძიმე უკმარისობით შეპყრობილ პაციენტებში, რომლებიც იმყოფებიან ჰემოდიალიზზე, პრეპარატის სადღეღამისო დოზა არ უნდა აღემატებოდეს7.5 მგ-ს. მისი მაქსიმალური რეკომენდებული სადღეღამისო დოზა შეადგენს 15 მგ-ს. ვინაიდან ბავშვებში პრეპარატის დოზა დადგენილი არ არის, იგი ენიშნებათ მხოლოდ მოზრდილებს. აბებს იღებენ ჭამის დროს წყალთან ან სხვა სითხესთან ერთად. პრეპარატის სადღეღამისო დოზა, არ უნდა აღემატებოდეს 15 მგ-ს.

გვერდითი მოვლენები
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს აღენიშნება: დისპეფსია, გულისრევა, ღებინება, ტკივილი მუცლის არეში, ყაბზობა, მეტეორიზმი, დიარეა; პაციენტების 0.1-1%-ს აღენიშნება ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლების გარდამავლი ცვლილებები (მაგ. ტრანსამინაზების ან ბილირუბინის მაჩვენებლების მომატება), ბოყინი, ეზოფაგიტი, კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლული, კუჭიდან და ნაწლავებიდან ფარული და ხილული სისხლდენები; პაციენტების 1%-ზე ნაკლებს - კუჭის წყლულის და ნაწლავის პერფორაცია, კოლიტი; სისხლის სურათის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს - ანემია; პაციენტების 0.1-1%-ს პერიფერიული სისხლის სურათის ცვლილებები, მათ შორის ლეიკოპენია და თრომბოციტოპენია. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს - შეშუპება. პაციენტების 0.1-1% - არტერიული წნევის მომატება, ტაქიკარდია, ალები. ცნს-ს მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს- თავის ტკივილი. პაციენტების 0.1-1% - თავბრუსხვევა, ყურებში შუილი, ძილიანობა. შარდ-სასქესო სისტემის მხრივ: პაციენტების 0.1-1% - თირკმელების მაჩვენებლების ცვლილებები (კრეატინინის და/ან სისხლის შარდოვანას მაჩვენებლების მომატება). პაციენტების 1%-ზე ნაკლებს - თირკმელების მწვავე უკმარისობა. ალერგიული რეაქციები: 1%-ზე ნაკლებსანგიონევროზული შეშუპება, დაუყოვნებელი ტიპის ალერგიული რეაქციები, ანაფილაქსიური და ანაფილაქტოიდური რეაქციების ჩათვლით. მხედველობის რეაქციების მხრივ: კონიუნქტივიტი, მხედველობის დარღვევა.

საერთაშორისო დასახელება - meloxicam
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები → არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები სისტემური გამოყენებისათვის → ოქსიკამები
შემადგენლობა
1 ტაბლეტი შეიცავს 7.5 მგ მელოქსიკამს
1 ტაბლეტი შეიცავს 15 მგ მელოქსიკამს

ჩვენებები
რევმატოიდული ართრიტის, ოსტეოართროზის, მაანკილიზირებელი სპონდილიტის მკურნალობის მიზნით.

მიღების წესები და დოზები
რევმატოიდული ართრიტი: ენიშნებათ 15 მგ დღეში. მნიშვნელოვანი თერაპიული ეფექტის მიღწევისას შესაძლებელია დოზის შემცირება 7.5 მგ-მდე დღეში. ოსტეოართროზი – 7.5 მგ დღეში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის გაზრდა 15 მგ-მდე დღეში. მაანკილიზირებელი სპონდილიტი - 15 მგ დღეში. თირკმელების მძიმე უკმარისობით შეპყრობილ პაციენტებში, რომლებიც იმყოფებიან ჰემოდიალიზზე, პრეპარატის სადღეღამისო დოზა არ უნდა აღემატებოდეს7.5 მგ-ს. მისი მაქსიმალური რეკომენდებული სადღეღამისო დოზა შეადგენს 15 მგ-ს. ვინაიდან ბავშვებში პრეპარატის დოზა დადგენილი არ არის, იგი ენიშნებათ მხოლოდ მოზრდილებს. აბებს იღებენ ჭამის დროს წყალთან ან სხვა სითხესთან ერთად. პრეპარატის სადღეღამისო დოზა, არ უნდა აღემატებოდეს 15 მგ-ს.

გვერდითი მოვლენები
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს აღენიშნება: დისპეფსია, გულისრევა, ღებინება, ტკივილი მუცლის არეში, ყაბზობა, მეტეორიზმი, დიარეა; პაციენტების 0.1-1%-ს აღენიშნება ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლების გარდამავლი ცვლილებები (მაგ. ტრანსამინაზების ან ბილირუბინის მაჩვენებლების მომატება), ბოყინი, ეზოფაგიტი, კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლული, კუჭიდან და ნაწლავებიდან ფარული და ხილული სისხლდენები; პაციენტების 1%-ზე ნაკლებს - კუჭის წყლულის და ნაწლავის პერფორაცია, კოლიტი; სისხლის სურათის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს - ანემია; პაციენტების 0.1-1%-ს პერიფერიული სისხლის სურათის ცვლილებები, მათ შორის ლეიკოპენია და თრომბოციტოპენია. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს - შეშუპება. პაციენტების 0.1-1% - არტერიული წნევის მომატება, ტაქიკარდია, ალები. ცნს-ს მხრივ: პაციენტების 1%-ზე მეტს- თავის ტკივილი. პაციენტების 0.1-1% - თავბრუსხვევა, ყურებში შუილი, ძილიანობა. შარდ-სასქესო სისტემის მხრივ: პაციენტების 0.1-1% - თირკმელების მაჩვენებლების ცვლილებები (კრეატინინის და/ან სისხლის შარდოვანას მაჩვენებლების მომატება). პაციენტების 1%-ზე ნაკლებს - თირკმელების მწვავე უკმარისობა. ალერგიული რეაქციები: 1%-ზე ნაკლებსანგიონევროზული შეშუპება, დაუყოვნებელი ტიპის ალერგიული რეაქციები, ანაფილაქსიური და ანაფილაქტოიდური რეაქციების ჩათვლით. მხედველობის რეაქციების მხრივ: კონიუნქტივიტი, მხედველობის დარღვევა.

შემადგენლობა** **
აქტიური ნივთიერება
1 ტაბ . შეიცავს 7.5 მგ და 15.0 მგ მელოქსიკამს ;
დამხმარე ნივთიერებები
ნატრიუმის ციტრატი , ლაქტოზა , მიკროკრისტალური ცელულოზა , პოლივიდონი , სილიციუმისკოლოიდური დიოქსიდი , კროსპოვიდონი , მაგნიუმის სტეარატი .
1 სანთელი შეიცავს 7.5 მგ და 15.0 მგ მელოქსიკამს .
დამხმარე ნივთიერებები : სანთლის მასა ( სუპოცირი BP) , მაკროგოლის გლიცერილსტეარატი (პოლიეთილენგლიკოლის გლიცერილჰიდროქსი - სტეარატი ).
აღწერილობა : სანთლები - გლუვი , მოყვითალო - მომწვანო ფერის სანთლები ფუძეზე ჩაღრმავებით .
ტაბლეტები - მრგვალი , ღია ყვითელი ფერის ტაბლეტები . ერთი მხარე გამობერილი , დამრეცი კიდეებით, გამობერილ მხარეს ფირმის ლოგოტიპი ; მეორე მხარეს - ჩაღრმავებული ნაზოლი , რომლის ორივემხარეს აღინიშნება გრავიურა “59 D ” 7.5 მგ - იანი ტაბლეტებისთვის ან “77 C ” 15 მგ - იანიტაბლეტებისთვის .

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება .

ფარმაკოლოგიური თვისებები** **
მოვალისი ანთების საწინააღმდგო არასტეროიდული პრეპარატია , რომელიც განეკუთვნება ენოლონის მჟავასწარმოებულებს . იგი ავლენს ანთების საწინააღმდეგო , ტკივილგამაყუჩებელ და სიცხის დამწევ მოქმედებას .მელოქსიკამის გამოხატული ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება დადგენილია ანთების ყველა სტანდარტულ მოდელზე. მელოქსიკამის მოქმედების მექნიზმს პროსტაგლანდინების - ანთების ცნობილი მედიატორების სინთეზისინჰიბირების მისი უნარი წარმოადგენს .
In vivo მელოქსიკამი პროსტალგანდინების სინთეზის ინჰიბირებას ანთების კერაში უფრო მეტად , ვიდრე კუჭისლორწოვან გარსში ან თირკმელებში .
ეს განსხვავება დაკავშირებულია ციკლოოქსიგენაზა -2- ის ( ცოგ -2) შედარებით სელექტიურ ინჰიბირებაზეციკლოოქსიგენაზა -1- თან ( ცოგ -1) შედარებით . ითვლება , რომ ცოგ -2- ის ინჰიბირება უზრუნველყოფს ასაპ - ისთერაპიულ ეფექტს , მაშინ , როდესაც მუდმივად არსებული იზოფერმენტის ცოგ -1- ის ინჰიბირება შეიძლება იყოსკუჭისა და თირკმელების მხრივ გვერდითი მოქმედების მიზეზი .
მელოქსიკამის სელექტიურობა ცოგ -2- ის მიმართ დადასტურებულია სხვადასხვა ტესტ - სისტემებით , როგორც in vitro, ასევე in vivo . მელოქსიკამის ცოგ -2- ის ინჰიბირების სელექტიური უნარი , მოახდინოს ცოგ -2- ის ინჰიბირება , ნაჩვენებია in vitro ადამიანის სისხლის ტესტ - სისტემების კვლევისთვის . in vivo დადგენილია , რომ მელოქსიკამი (დოზებში 7.5 და 15 მგ ) აქტიურად ახდენს ცოგ -2- ის ინჰიბირებას , ახდენს ლიპოპოლისაქარიდებითსტიმულირებულ პროსტალგანდინი E 2 – ს პროდუქციის ინჰიბირებას ( რეაქცია , რომელიც კონტროლდება ცოგ -2- ით) და შედარებით ნაკლებად თრომბოქსანის ინჰიბირებას , რომელიც მონაწილეობს სისხლის შედედების პროცესში ( ცოგ-1 კონტროლირებადი რეაქცია ). ეს ეფექტები დამოკიდებული იყო დოზის სიდიდეზე . in vivo ნაჩვენებია , რომმელოქსიკამი რეკომენდებულ დოზებში არ მოქმედებდა თრომბოციტების აგრეგაციაზე და სისხლდენისხანგრძლივობაზე ინდომეტაცინის , დიკლოფენაკის , იბუპროფენისა და ნაპროქსენისაგან განსხვავებით , რომელთამოქმედება იწვევს თრომბოციტების აგრეგაციის დათრგუნვას და სისხლდენის დროის გაზრდას , არ იცვლება .
კლინიკურ კვლევებში გვერდითი ეფექტები კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის მხრივ ვითარდებოდა უფრო იშვიათად 7.5 და 15მგ მელოქსიკამის მიღებისას , სხვა ასაპ - ების გამოყენებასთან შედარებით . ეს განსხვავება გვერდითი ეფექტების ხშირგამოვლენასთან დაკავშირებით ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე , რომ მელოქსიკამის მიღებისას იშვიათია ისეთიმოვლენები , როგორიცაა დისპეფსია , ღებინება , გულისრევა და აბდომინური ტკივილი .

ფარმაკოკინეტიკა
მელოქსიკამი კარგად შეიწოვება კუჭ - ნაწლავის ტრაქტიდან , რაც მიუთითებს მის მაღალ , აბსოლუტურბიოშეღწევადობაზე პერორალური მიღებისას (89%).
ერთჯერადი მიღებისას ტაბლეტების სახით საშუალო მაქსიმალური კონცენტრაცია სისხლის პლაზმაში მიიღწევა 5-6საათის შემდეგ . მრავალჯერადი მიღებისას ფარმაკოკინეტიკის მდგრადი მდგომარეობა მიიღწევა 3- დან 5 დღემდე .
P პრეპარატის მაქსიმალურ (Cmax) და ბაზალურ კონცენტრაციებს (Cmax)
შორის დიაპაზონი ფარმაკოკინეტიკის მდგრადი მდგომარეობის პერიოდში მისი დღეში ერთჯერადი მიღების შემდეგშედარებით მცირეა და შეადგენს 0.4-1.0 მკგ / მლ _7.5 მგ

 • იანი დოზისთვის და 0.8-2.0 მკგ / მლ – 15 მგ - იანიდოზისთვის . მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაში მდგრადი ფარმაკოკინეტუკური მდგომარეობის დროს მიიღწევა 5-6 საათის შემდეგ ტაბლეტების მიღებიდან .
  პრეპარატის კონცენტრაცია მუდმივი მიღების შემდეგ 1 წლის განმავლობაში ემსგავსება იმ კონცენტრაციას , რომელიცაღინიშნება ფარმაკოკინეტიკის პირველი მდგრადი მდგომარეობის მიღწევისას .
  საკვების ერთდროული მიღება არ მოქმედებს პრეპარატის შეწოვაზე .
  სანთლები
  ნაჩვენებია , რომ სანთლები ტაბლეტების ბიოექვივალენტურია . P პრეპარატის მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაშიფარმაკოკინეტიკური მდგრადი მდგომარეობის პერიოდში მიიღწევა დაახლოებით 5 საათში პრეპარატისმიღებიდან . პრეპარატის მაქსიმალურ (Cmax) და ბაზალურ კონცენტრაციებს (Cmax) შორის დიაპაზონი ტაბლეტებისმსგავსია .
  განაწილება
  მელოქსიკამი კარგად უკავშირდება პლაზმის ცილებს ( ალბუმინებს 99%). იგი აღწევს სინოვიურ სითხეში , სადაცმისი კონცენტრაცია შეადგენს პლაზმაში კონცენტრაციის დაახლოებით 50%.
  განაწილების მოცულობა მცირეა , საშუალოდ 11 ლ . ინდივიდუალური ამპლიტუდა - 30-40%.
  მეტაბოლიზმი
  მელოქსიკამი თითქმის სრულად მეტაბოლიზდება ღვიძლში და ქმნის 4 ფარმაკოლოგიურად არააქტიური მეტაბოლიტს. ძირითადი მეტაბოლიტი 5’- კარბოქსიმელოქსიკამი ( დოზის სიდიდის 60%) წარმოიქმნება შუალედური მეტაბოლიტის5’- ჰიდროქსიმელოქსიკამის დაჟანგვით ; ეს უკანასკნელი ექსტრაგირდება , მაგრამ უფრო მცირე რაოდენობით (დოზის 9%). in vitro კვლევებმა აჩვენა , რომ ამ მეტაბოლურ გარდაქმნაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს CYP 2C9 ,დამატებითი მნიშვნელობა აქვს იზოფერმენტ CYP 3A4. ორი სხვა მეტაბოლიტის წამოქმნაში ( რომლებიც შეადგენსშესაბამისად დოზის 16% და 14%) მონაწილეობს პეროქსიდაზა , რომლის აქტივობა , როგორც სჩანს ,ინდივიდუალურად ვარირებს .
  გამოყოფა
  თანაბრად გამოიყოფა შარდთან და ფეკალურ მასებთან ერთად , უპირატესად მეტაბოლიტების სახით . უცვლელისახით ფეკალურ მასებთან ერთად გამოიყოფა სადღეღამისო დოზის 5%- ზე ნაკლები , ხოლო შარდში პრეპარატისძალიან მცირე რაოდენობაა . M მელოქსიკამის საშუალო ნახევარგამოყოფის საშუალო პერიოდი 20 საათს შეადგენს .
  პლაზმის კლირენსი საშუალოდ 8 მლ / წთ შეადგენს . M მელოქსიკამი , დოზებში - 7.5-15 მგ , ავლენს პირდაპირფარმაკოკინეტიკას პერორალური მიღებისას .
  ღვიძლის და / ან თირკმელების ფუნქციის უკმარისობა
  ღვიძლის ფუნქციის უკმარისობა , ასევე , მცირედ ან საშუალოდ გამოხატული თირკმლის უკმარისობა მელოქსიკამისფარმაკოკინეტიკაზე არსებით ზეგავლენას არ ახდენს . თირკმლის ტერმინალური უკმარისობისას , განაწილებისგაზრდილი მოცულობა შეიძლება თანხლებული იყოს თავისუფალი მელოქსიკამის შედარებით მაღალიკონცენტრაციით . A ამიტომ , ასეთ პაციენტებში სადღეღამისო დოზა 7.5 მგ - ს არ უნდა აღემატებოდეს .
  ხანდაზმული პაციენტები
  ხანდაზმულ პაციენტებში საშუალო კლირენსი ფარმაკოკინეტიკური მდგრადობის მდგომარეობის პერიოდში ,შედარებით მცირე აქვთ , ვიდრე ახალგაზრდა პაციენტებს .

ჩვენება
სიმპტომური მკურნალობა :
რევმატოიდული ართრიტი , ოსტეოართროზი , მაალკილოზებელი სპონდილიტი ,

უკუჩვენება** **
მომატებული მგრძნობელობა მელოქსიკამის ან მის შემადგენლობაში არსებული სხვა კომპონენტების მიმართ . A არსებობს ჯვარედინი მგრძნობელობის შესაძლებლობა აცეტილსალიცილის მჟავის და სხვაარასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ .
პრეპარატის დანიშვნა არ შეიძლება იმ პაციენტებისთვის , რომელთაც აცეტილსალიცილის მჟავის ან სხვაარასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ადრე გამოყენებისას , აღენიშნებოდათ ბრონქულიასთმის , ცხვირის პოლიპოზის , ანგიონევროზული შეშუპების ან ჭინჭრის ციების გამოვლინება .
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება გამწვავების ფაზაში ;
ღვიძლის ფუნქციის მძიმე უკმარისობა ;
თირკმლის მძიმე უკმარისობა ( თუ არ ტარდება ჰემოდიალიზი );
კუჭ - ნაწლავიდან სისხლდენა , ცერებროვასკულური სისხლდენა ან სხვა სისხლდენა ;
12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ;
ორსულობა და ლაქტაცია .
სანთლები არ გამოიყენება იმ პაციენტებში , რომლებსაც აღენიშნებათ სწორი ნაწლავის ან უკანა ტანისანთებითი დაავადებები ან სისხლდენა .
სიფრთხილით : ხანდაზმულ ასაკში , კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის ეროზიულ - წყლულოვანი დაზიანების დროს .

ორსულობა და ლაქტაცია
მოვალისი უკუნაჩვენებია ორსულობის დროს . P პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბირება შეიძლებააღმოჩნდეს არასასურველი გვერდითი მოვლენების მიზეზი ნაყოფის განვითარების მხრივ . Eეპიდემიოლოგიური მონაცემები მიუთითებს თვითნებური აბორტების და გულის მანკების განვითარებაზენაყოფში პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბიტორების მიღების შემდეგ . G გულის მანკის განვითარებისაბსოლუტური რისკი იზრდება 1%- დან 1.5%- მდე . ასეთი რისკი იზრდება დოზის და მკურნალობისხანგრძლივობის პროპორციულად .
ორსულობის III ტრიმესტრში პროსტაგლანდინების სინთეზის ინჰიბიტორების გამოყენება შეიძლებათანხლებული იყოს ნაყოფის განვითარების დარღვევით :
- არტერიული ნაკადის ადრეული დახურვით ან ფილტვის ჰიპერტენზიით გულ - ფილტვის სისტემაზეტოქსიკური მოქმედების გამო .
თირკმელების დისფუნქცია , შემდგომში თირკმლის უკმარისობის განვითარებით და ამნიონური სითხისრაოდენობის შემცირებით ;
დედას , მშობიარობის დროს შეიძლება აღენიშნოს სისხლდენის გახანგრძლივება და საშვილოსნოსკუმშვადობის შემცირება და ამის შედეგად მშობიარობის დროის გახანგრძლივება .
ცნობილია , რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები აღწევს ლაქტატში , რის გამოცმოვალისი არ არის რეკომენდებული ლაქტაციის პერიოდში .

განსაკუთრებული მითითებები
სიფრთხილეა საჭირო ( ისევე , როგორც სხვა აასპ - ს ) მიღებისასკუჭ - ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების მქონეპაციენ ტებში და ანტიკოაგულანტებზე მყოფ პაციენტებში . პაციენტები , რომლებიც აღნიშნავენ კუჭ -ნაწლავის ტრაქტის მხრივ სიმპტომებს , რეგულარულად უნდა იქნენ გამოკვლეული . კუჭ - ნაწლავის ტრაქტისწყლულოვანი დაზიანების წარმოქმნისას , აუცილებელია მოვალისის მოხსნა .
კნტ - დან სისხლდენა , წყლულები და პერფორაცია , პოტენციურად საშიშია ავადმყოფისთვის და შესაძლოააღმოცენდეს მკურნალობის პროცესში ნებისმიერ დროს , როგორც საგანგაშო სიმპტომების ან ანამნეზში კუჭ -ნაწლავის მხრიდან სერიოზული გართულებების არსებობისას , ასევე , უსიმპტომო პაციენტებში . უფროხშირად აღნიშნული გართულებები ვლინდება ხამდაზმულ ასაკში .
განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო იმ პაციენტებში , რომლებსაც გააჩნიათ კანის და ლორწოვანი გარსებისმხრივ გვერდითი მოვლენები . ამ შემთხვევაში უნდა განიხილოს საკითხი მოვალისის მოხსნის თაობაზე .
აასპ ახდენს თირკმელში პროსტაგლანდინების ინჰიბირებას . ეს უკანასკნელნი კი , მონაწილეობენთირკმლის პერფუზიის შენარჩუნებაში . აასპ - ს გამოყენებამ თირკმლის სისხლის მიმოქცევის დაქვეითებისპირობებში , შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ფარულად მიმდინარე თირკმლის უკმარისობის დეკომპენსაციას . აასპ - ს მოხსნისას , თირკმლის ფუნქცია , როგორც წესი , აღდგება საწყის დონემდე . უპირატესიხარისხით ამ რეაქციის განვითარების რისკი არის მოხუცებულთა ასაკში , ასევე , ავადმყოფები , რომელთაცაღენიშნებათ დეჰიდრატაცია , გულის შეგუბებითი უკმარისობა , ღვიძლის ციროზი , ნეფროზული სინდრომიან თირკმლის გამოხატული დაავადებები და პაციენტები , რომლებიც იღებენ დიურეზულ საშუალებებს , აგფ -ს ინჰიბიტორებს , ანგიოტენსინ II რეცეპტორების ანტაგონისტებს , ასევე სერიოზული ქირურგიული ჩარევისშემდეგ , რომელიც თანდართულია ჰიპოვოლემიით . ასეთ პაციენტებს თერაპიის დასაწყისში , აუცილებელიაჩაუტარდეთ დიურეზის და თირკმლის ფუნქციის კონტროლი .
იშვიათ შემთხვევებში , აასპ შეიძლება გახდეს ინტერსტიციული ნეფრიტის , გლომერულონეფრიტის ,მედულარული თირკმლის ნეკროზის ან ნეფროზული სინდრომის განვითარების მიზეზი .
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობის მქონე პაციენტებში , რომლებიც იმყოფებიან დიალიზზე , პრეპარატმოვალისის დოზა არ უნდა აჭარბებდეს 7.5 მგ - ს . თირკმლის საშუალო ან მცირედ გამოხატულიუკმარისობისას ( ანუ როდესაც კრეატინინის კლირენსი მეტია 25 მლ / წთ - ზე ) დოზის შემცირება არ არისაუცილებელი .
მოვალისის გამოყენებისას ( ისევე , როგორც აასპ - ს უმრავლესობა ) აღინიშნება ტრანსამინაზების ანღვიძლის სხვა მაჩვენებლების ფუნქციის მომატება სისხლში . უმრავლეს შემთხვევაში ეს მატება მცირეა დაგარდამავალი . თუ გამოვლენილი ცვლილებები მნიშვნელოვანია ან არ მცირდება დროთა განმავლობაში ,საჭიროა მოვალისის მოხსნა და დაკვირვების წარმოება შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევებით .
დასუსტებული ან გამოფიტული პაციენტები შეიძლება უარესად იტანდნენ გვერდით მოვლენებს , ამიტომასეთ პაციენტებში აუცილებელია გულმოდგინე დაკვირვება . სიფრთხილე უნდა დავიცვათ ხანდაზმულიპაციენტების მკურნალობისას , რომლებსაც აქვთ თირკმლის და ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის დაგულის დაავადებების განვითარების მომატებული რისკი .
აასპ - ს გამოყენება დიურეზულებთან ერთად , შეიძლება გახდეს ნატრიუმის , კალიუმის და სითხისშეკავების მიზეზი და გავლენა იქონიოს შარდმდენების ნატრიურეზულ ეფექტზე . ამის შედეგად ,მიდრეკილ პაციენტებში მძიმდება გულის უკმარისობა ან ჰიპერტენზია .
მელოქსიკამმა შეიძლება შენიღბოს ინფექციური დაავადებების სიმპტომები .
მელოქსიკამის გამოყენება , ისევე , როგორც პროსტაგლანდინების ციკლოოქსიგენაზის სინთეზის სხვაინჰიბიტორების გამოყენება , შეიძლება მოქმედებდეს ქალის ფერტილურ ფუნქციაზე . ამიტომ არ არისრეკომენდებული ორსულობის სურვილის შემთხვევაში , ჩასახვის უნარის დარღვევის დროს ან უნაყოფობისგამოკვლევის პერიოდში აუცილებელია მელოქსიკამის მოხსნის საკითხის განხილვა .

ავტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის შესაძლებლობაზე გავლენის შესახებ სპეციალურიგამოკვლევები არ ჩატარებულა . სიფრთხილე მართებთ იმ პაციენტებს , რომლებსაც აღენიშნებათმხედველობის დარღვევები , ძილიანობის ან ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ სხვა რაიმე სიმპტომები .

გვერდითი მოვლენები
კუჭ - ნაწლავის ტრაქტის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - დისპეფსია , გულისრევა , ღებინება , ტკივილი მუცლის არეში , ყაბზობა ,მეტეორიზმი , დიარეა ;
პაციენტების 0.1-1%- ს - ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლების ტრანზიტორული ცვლილებები ( მაგ .ტრანსამინაზების ან ბილირუბინის მაჩვენებლების მომატება ), ეზოფაგიტი , კუჭისა და 12- გოჯა ნაწლავისწყლული , კუჭიდან და ნაწლავებიდან ფარული და ღია სისხლდენები ;
პაციენტების <0.1%- ზე - კუჭისა და ნაწლავების პერფორაციები , კოლიტი ; ჰეპატიტი , გასტრიტი ;
კუჭ - ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენა , ეროზიულ - გასტრიტული დაზიანება და კუჭის წყლულისპერფორაცია , პოტენციურად შეიძლება საშიში გახდეს სიცოცხლისათვის .
ჰემატოლოგიური :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - ანემია ;
პაციენტების 0.1-1%- ს - პერიფერიული სისხლის სურათის ცვლილებები , მათ შორის ლეიკოპენია დათრომბოციტოპენია . მიელოტოქსიკური პრეპარატების , კერძოდ მეტოტრექსატის ერთდროული დანიშვნაიწვევს ციტოპენიას .
კანის და ლორწოვანი გარსების მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - ქავილი , კანზე გამონაყარი ;
პაციენტების 0.1-1%- ჭინჭრის ციება ;
პაციენტების 1%- ზე ნაკლებს - ფოტოსენსიბილიზაცია . იშვიათად შესაძლებელია ბულოზური რეაქციები ,მულტიფორმული ერითემა , სტივენს - ჯონსის სინდრომი , ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი .
სასუნთქი სისტემის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე ნაკლებს - ასპირინის და სხვა ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების მიღების დროს ,მოვალისის ჩათვლით , ცალკეულ შემთხვევებში აღენიშნება ბრონქული ასთმის მწვავე შეტევები .
გულ - სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - შეშუპება .
პაციენტების 0.1-1%- არტერიული წნევის მომატება , ტაქიკარდია , სახის ჰიპერემია .
ც . ნ . ს - ის მხრივ :
პაციენტების 1%- ზე მეტს - თავის ტკივილი , გაბრუება
პაციენტების 0.1-1%- თავბრუსხვევა , ყურებში შუილი , ძილიანობა .
<0.1%: ცნობიერების , ორიენტაციის დარღვევა , ხასიათის ცვლილება .
შარდ - სასქესო სისტემის მხრივ :
პაციენტების 0.1-1%- თირკმელების მაჩვენებლების ცვლილებები ( კრეატინინის და
ან სისხლში შარდოვანასმაჩვენებლების მომატება ).
პაციენტების 0.1%- ზე ნაკლებს - თირკმელების მწვავე უკმარისობა .
შეიძლება განვითარდეს ინტერსტიციული ნეფრიტი , ალბუმინურია და ჰემატურია , თუმცა ამ ცვლილებების კავშირიმელოქსიკამის გამოყენებასთან დადგენილი არ არის .
ალერგიული რეაქციები :
პაციენტების 0.1%- ზე ნაკლებს - ანგიონევროზული შეშუპება , დაუყოვნებლივი ტიპის ალერგიული რეაქციები ,ანაფილაქსიური და ანაფილაქტოიდური რეაქციების ჩათვლით .
მხედველობის ორგანოების მხრივ :
კონიუნქტივიტი , მხედველობის დარღვევა , მათ შორის მხედველობის სიმახვილის დაქვეითება .

ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან
მოვალისის და აცეტილსალიცილის მჟავას ან სხვა არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებისერთდროული გამოყენება რეკომენდებული არ არის . არაპირდაპირი მოქმედების ანტიკოაგულანტებთან პრეპარატისკომბინაციით მოსალოდნელია სისხლის შედედების საწინააღმდეგო ეფექტის გაძლიერება .
მოვალისი ლითიუმთან კომბინაციით , იწვევს ამ უკანასკნელების კონცენტრაციის მომატებას სისხლის პლაზმაში .
მოვალისი აძლიერებს მეტოტრექსატის ჰემატოლოგიურ აქტივობას . ამ შემთხვევაში აუცილებელია სისხლის სურათისპერიოდული კონტროლი .
მოვალისის და კალიუმის შემცველი დიურეტიკების ერთდროული დანიშვნით , შესაძლებელია სისხლში კალიუმისკონცენტრაციის მომატება .
მოვალისის და კონტრაცეპტივების კომბინაციით ქვეითდება ამ უკანასკნელთა მოქმედების ეფექტი .
მოვალისის და ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების ერთდროულად დანიშვნისას , პროსტაგლანდინ -ვაზოდილატატორების ბლოკირებით ქვეითდება მათი ანტიჰიპერტენზიული მოქმედების ეფექტი .
ქოლესტირამინი კუჭ - ნაწლავის ტრაქტში იწვევს მელოქსიკამთან შეკავშირებას , რაც იწვევს ორგანიზმიდან მისიგამოყოფის პროცესის დაჩქარებას .
მოვალისის და ციკლოსპორინების ერთდროული დანიშვნით , ადგილი აქვს ამ უკანასკნელის ნეფროტოქსიურობისგაძლიერებას , რის გამოც საჭიროა თირკმელების ფუნქციის პერიოდული კონტროლი .
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები იწვევს ნატრიუმის , კალიუმის , სითხის გამოყოფისშეფერხებას და სალურეზული საშუალებების მოქმედების შესუსტებას , რაც ხელს უწყობს გულის უკმარისობის დაარტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებას .

მიღების წესი და დოზირება
რევმატოიდული ართრიტი :
15 მგ დღეში . თერაპიული ეფექტის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის შემცირება 7.5 მგ - მდე დღეღამეში .
ოსტეოართროზი -7.5 მგ დღეში . აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზის გაზრდა 15 მგ - მდე დღეღამეში .
მაალკილიზირებელი სპონდილიტი -15 მგ დღეღამეში . თერაპიული ეფექტის შემთხვევაში შესაძლებელია დოზისშემცირება 7.5 მგ - მდე დღეღამეში .
გვერდითი მოვლენების მომატებული რისკის და თირკმელების გამოხატული უკმარისობის დროს , როდესაც ტარდება ჰემოდიალიზი , სადღეღამისო დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 7.5 მგ - ს .
მოზარდებში
მაქსიმალური დოზა შეადგენს 0.25 მგ / კგ - ზე .
მოვალისის მაქსიმალური რეკომენდებული სადღეღამისო დოზა შეადგენს 15 მგ - ს .
ტაბლეტებს იღებენ ჭამის დროს წყალთან ან სხვა სითხეებთან ერთად .
რექტალური სანთლები რეკომენდებულია 7.5 მგ დოზით ერთხელ დღეში . მძიმე შემთხვევებში შეიძლება სანთლებისდოზის გაზრდა 15 მგ - მდე .
რექტალურად პრეპარატი გამოიყენება რაც შეიძლება ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში და გასათვალისწინებელიაადგილობრივი ტოქსიკურობის და სისტემური მოქმედების სუმირება .
კომბინირებული გამოყენება :
მოვალისის სუმარული დღიური დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 15 მგ - ს .

ჭარბი დოზირება
ამ დროს საჭიროა კუჭის ამორეცხვა და სიმპტომატური მკურნალობა .
სპეციფიკური ანტიდოტი არ არსებობს .
დადგენილია , რომ ქოლესტირამინი აჩქარებს ორგანიზმიდან მელოქსიკამის გამოყოფის პროცესს .

შენახვის ვადა** **
ტაბლეტები -5 წელი
სანთლები -3 წელი

შენახვის პირობები** **
ტაბლეტები : მშრალ ადგილას არაუმეტეს 25°C – მდე ტემპერატურაზე .
სანთლები : არაუმეტეს 300 C – ტემპერატურაზე .
ბავშვებისაგან დაცულ ადგილას .

შეფუთვ
N10 პვქ / ალ ფოლგის ბლისტერში . 1 ან 2 ბლისტერი ინსტრუქციასთან ერთად მუყაოს კოლოფში .
N6 ან N12 სანთელი ალუმინის ფოლგაში 7.5 მგ და 15 მგ . მეორადი შეფუთვა - მუყაოს კოლოფი .

გაცემის რეჟიმი
რეცეპტის გარეშე

ფასები
ფასები ახლდება კვირაში ერთხელ
სურათი მონაცემები აფთიაქი ფასი
მოვალისი 7.5მგ #20ტ
 • სახელი: მოვალისი 7.5მგ #20ტ
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
 • შეფუთვა: 7,5მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
Aversi 7.59 ლ
მოვალისი 15მგ #20ტ
 • სახელი: მოვალისი 15მგ #20ტ
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
 • შეფუთვა: 15მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
Aversi 9.38 ლ
მოვალისი 15მგ/1.5მლ #3ა
 • სახელი: მოვალისი 15მგ/1.5მლ #3ა
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Espana S.A. (ესპანეთი)
 • შეფუთვა: 15მგ/1,5მლ 1,5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №3 (1X3)
Aversi 10.38 ლ
მოვალისი ტაბლეტი 15მგ #20
 • სახელი: მოვალისი ტაბლეტი 15მგ #20
 • შეფუთვა: 15მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
Pharmadepot 12.31 ლ
მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #3
 • სახელი: მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #3
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Espana S.A. (ესპანეთი)
 • შეფუთვა: 15მგ/1,5მლ 1,5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №3 (1X3)
Pharmadepot 14.5 ლ
მოვალისი ტაბლეტი 7.5მგ #20
 • სახელი: მოვალისი ტაბლეტი 7.5მგ #20
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
 • შეფუთვა: 7,5მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
Pharmadepot 9.96 ლ
მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #5
 • სახელი: მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #5
Pharmadepot 23.5 ლ
მოვალისი ტაბლეტი 15მგ #20
 • სახელი: მოვალისი ტაბლეტი 15მგ #20
 • შეფუთვა: 15მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
GPC 13.1 ლ
მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #5
 • სახელი: მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #5
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
GPC 23.5 ლ
მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #3
 • სახელი: მოვალისი ხსნარი საინექციო 15მგ/1.5მლ ამპულა #3
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Espana S.A. (ესპანეთი)
 • შეფუთვა: 15მგ/1,5მლ 1,5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი მინის ამპულა №3 (1X3)
GPC 14.5 ლ
Movalis - მოვალისი 15მგ 20 ტაბლეტი
 • სახელი: Movalis - მოვალისი 15მგ 20 ტაბლეტი
 • შეფუთვა: 15მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
PSP 9.41 ლ
MOVALIS - მოვალისი 7.5 მგ 20 ტაბლეტი
 • სახელი: MOVALIS - მოვალისი 7.5 მგ 20 ტაბლეტი
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
 • შეფუთვა: 7,5მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
PSP 7.46 ლ
Movalis - მოვალისი 15მგ 20 ტაბლეტი
 • სახელი: Movalis - მოვალისი 15მგ 20 ტაბლეტი
 • შეფუთვა: 15მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
PSP 8.67 ლ
MOVALIS - მოვალის 15მგ/15მლ 5 ამპულა
 • სახელი: MOVALIS - მოვალის 15მგ/15მლ 5 ამპულა
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Espana S.A. (ესპანეთი)
PSP 16.88 ლ
მოვალისი ტაბლეტი 7.5მგ #20
 • სახელი: მოვალისი ტაბლეტი 7.5მგ #20
 • მწარმოებელი: Boehringer Ingelheim Ellas A.E. (საბერძნეთი)
 • შეფუთვა: 7,5მგ ტაბლეტი №20 (2X10)
GPC 10.6 ლ
Movalis - მოვალისი 7.5მგ 20 ტაბლეტი
 • სახელი: Movalis - მოვალისი 7.5მგ 20 ტაბლეტი
PSP 7.46 ლ