ბენზოკაინი - Benzocaine
მედიკამენტები მოცემული აქტიური ინგრედიენტით
სახელი აქტიური ინგრედიენტები
დორიტრიცინი
გენფერონი
მენოვაზანი
მენოვაზინი
ანესთეზოლი
პროქტოვერინი
რელიფი ადვანსი
ანზიბელი
ბენზილორი
ორონორმი
დორიტრიცინი ტყის კენკრა
ჰეპარინი
ფარინგობლოკი
ნორმობუკალი
ტიროთრიცინი პროვიტა